Årets verdensmål - Klimaindsats

Hvad menes der med klimaindsats? Hvad ligger der i dette verdensmål, og hvordan arbejder vi med det til Børnefolkemødet 2023? Det kan du blive klogere på her. 
 
Verdensmål nr. 13 er et meget omfattende verdensmål. Delmålene har fokus på nationale politikker, strategier og planlægning, som skal styrke landenes modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede naturkatastrofer. Samtidig er der fokus på nationale og internationale tiltag mod de klimaforandringer, der skaber naturkatastroferne. Ofte kan det være vanskeligt for os som individer at se, hvad den enkeltes handlinger kan have af betydning i det store billede. Vi har valgt tre temaspor til årets aktiviteter og tilbud for at gøre et stort mål mere nærværende og meningsgivende for den enkelte:

  1. Klima i et mentalt og psykologisk perspektiv
  2. Bæredygtighed i øjenhøjde
  3. Naturforbundethed og livsmod

1. Klima i et mentalt og psykologisk perspektiv

Unge lever i dag med en vished om, at deres fremtid kommer til at være påvirket af klimaforandringerne. Det sætter sig i de unges bevidsthed og kan være en tung ballast at slæbe rundt på. Det kan føre til mistrivsel og en generel angst for, hvad fremtiden bringer, og om man overhovedet har en fremtid foran sig. 

Den mentale påvirkning af de unge bliver ikke mindre af, at de i dag via digitale platforme konstant eksponeres for negative historier, informationer, meninger og forudsigelser om verdens tilstand og fremtid.  

I dette første af Børnefolkemødets underlæggende tematiske spor sætter vi fokus på forebyggelse af denne klimaangst og angsten for fremtiden. Vi vil give børn og unge muligheden for at italesætte nogle af de bekymringer, de går med, hjælpe dem med at være undersøgende på deres bekymringer og give dem redskaber til at takle dem på en god og konstruktiv måde. 

Under dette temaspor inddrager vi også verdensmål 3: Sundhed og trivsel.

Målgruppen for aktiviteter med dette temaspor er 6. – 9. klasse. 

2. Bæredygtighed i øjenhøjde

Bæredygtighed fylder i dag rigtig meget i vores samfund og hverdag. Vi ser ind i en bæredygtig omstilling af hele vores levevis i de kommende årtier. Hvis vi skal sikre, at denne omstilling går så glat som muligt, er det vigtigt at få formidlet viden om bæredygtighed og behovet for denne. Det er f.eks. vigtigt, at børn fra en tidlig alder stifter bekendtskab med bæredygtighed. 

Ofte oplever vi dog, at bæredygtighed kan blive et meget stort og diffust begreb, som mange børn og unge kan have svært ved at relatere og perspektivere til i deres egen hverdag. 

I Børnefolkemødets andet tematiske spor sætter vi fokus på bæredygtighed i øjenhøjde, forstået på den måde, at vi vil have børn og unge til at arbejde med konkrete, lokale, hverdagsorienterede og praksisnære cases, som kan bidrage til klimaindsatsen. Øjenhøjde betyder endvidere, at kompleksiteten ift. de problemstillinger og cases, eleverne skal arbejde med, tilpasses de forskellige aldersgrupper, således at arbejdet bliver noget, de kan relatere til i deres hverdag. 

Aktiviteter med dette temaspor udbydes til alle klassetrin. 

3. Naturforbundethed og livsmod

Børnefolkemødets sidste tematiske spor sætter fokus på vores forhold til naturen generelt – med særlig fokus på børn og unge. Her stiller vi skarpt på, hvordan naturen og forbundetheden med denne kan være med til at give øget livsmod og glæde samt, hvordan det at have påskønnelse af og forståelse for naturen kan bidrage til at styrke klimabevidstheden og incitamentet til klimahandling. 

På Børnefolkemødet vil vi sammen dykke ned i forholdet mellem natur og menneske, herunder hvordan vores ageren påvirker naturens udvikling. Er vi tæt på at opleve klodens grænse for, hvor megen menneskelig påvirkning den kan klare? Og hvad betyder forurening for vores fremtid på jorden? 

Aktiviteter med dette temaspor udbydes til alle klassetrin.