Unescos unge ambassadører

Indskolingen

Tema: Verdensmålene


Dato:
Mandag den 11. oktober
Målgruppe:
Indskolingen
Format:
Workshop
Varighed:
60 minutter
Tidspunkt:
Ikke fastlagt endnu, men inden for tidsrammen kl. 9.00 – 14.00
Sted
Biblioteket i Herning, Østergade 8 eller Huset no. 7. 
Når vi er færdige med detailplanlægningen, vil I få en mail med information om, hvilke lokaler jeres forløb vil foregå i.

Tilmelding

Jonas Søgård Nielsen
bibjsn@herning.dk 
+ 45 28 70 71 02

Indhold

Nogle gange er det nemmere for børn at forstå budskaber fra andre børn og unge. Børnefolkemødet 2021 har fokus på at fremme netop denne form for formidling. Derfor inviterer vi klasserne i indskolingen til en workshop med to Unesco Unge Ambassadører om ligestilling og ulighed.

På workshoppen vil ambassadørerne fortælle jer om, hvem de er, hvorfor de er Unesco Unge Ambassadører, og hvordan børn og unge kan gøre en forskel fx i forhold til verdensmålene.

På workshoppen skal klasserne og ambassadørerne lave aktiviteter, der sætter fokus på lighed/ulighed. Hvor og hvordan oplever vi lighed/ulighed? Hvorfor det er vigtigt, at vi kæmper for ligestilling, større lighed og ligeværd? Hvordan kan I sammen gøre en forskel fx på jeres skole?

Vi håber, I vil være med – Ambassadørerne glæder sig til at se jer!

Om Unescos unge ambassadører

Udvalgte unge mellem 14-19 år på tværs af UNESCO-verdensmålsskoler er blevet udnævnt til Unesco Unge Ambassadører. En titel, der kvalificerer dem til at formidle om UNESCO og FN’s 17 verdensmål til andre unge. Sammen skal de fremme bæredygtig udvikling og globalt medborgskab på deres egen skole såvel som på andre skoler og i lokalsamfundet.

”Det at være ungeambassadør ser jeg som en unik mulighed for at gøre en forskel. I stedet for at jeg brokker mig over, hvordan verden ser ud, så tager jeg ansvar og forsøger at gøre mit for at fremme det mest grundlæggende i verdensforståelsen, nemlig mellemfolkelig fred.”

-    Caroline-Mathilde Fihl, Unesco verdensmålsambassadør