Verdensmål Sprint med Ungdommens Røde Kors

Indskolingen

Tema: Verdensmål nr. 5 - Ligestilling mellem kønnene


Dato:
Mandag den. 11. oktober
Målgruppe:
Indskolingen
Format:
Workshop
Varighed:
150 minutter 

Jeres klasse kan vælge imellem 2 forskellige tider til jeres workshop:
Workshop 1:
Kl. 9.00 – 11.30
(3x 45 min. med to pauser)
Workshop 2:
Kl. 12.00 – 14.30
(3x 45 min. med to pauser)

Sted:
Biblioteket i Herning, Østergade 8 eller Huset no. 7. 
Når vi er færdige med detailplanlægningen, vil I få en mail med information om, hvilke lokaler jeres forløb vil foregå i.

Tilmelding

Jonas Søgård Nielsen
bibjsn@herning.dk 
+ 45 28 70 71 02

Indhold

Workshoppen henvender sig til de folkeskolens yngste trin fra 1. til 3. klasse. Der tages udgangspunkt i elevernes evner og hverdag, og der arbejdes derfor under mantraet: FRA VERDENSMÅL TIL HVERDAGSMÅL. Forløbet fokuserer på aktiv læring og har til formål at få børnene til at handle på verdensmålene.

Børnene får troen på, at de selvfølgelig kan være med til at løse små udfordringer i deres lokalområde – og i verden. Et VERDENSMÅL-SPRINT er en workshop, hvor man sammen udvikler små idéer til, hvordan man kan arbejde med verdensmålene og finde lokale løsninger på globale problemer. Til Børnefolkemødet arbejdes med mål nr. 5 ”Ligestilling mellem kønnene” og der forsøges at finde nogle lokale, nærværende løsninger på globale ulighedsproblematikker. 

Om Ungdommens Røde Kors – Verdensmålsgrupen

FN´s Verdensmål er 17 konkrete mål, som forpligter 193 lande til blandt andet at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle. Ungdommens Røde Kors tror på, at børn og unge kan og skal være med til at finde løsninger på, hvordan man kommer i mål med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Men børnene og de unge skal have troen på, at de kan handle – også på udfordringer, der kan virke uoverskuelige og svære.