Fremtidens grønne byer – CONCITO

Mellemtrin

Tema: Verdensmål nr. 11


Dato:
Tirsdag den 11. oktober
Målgruppe:
Mellemtrin
Format:
Workshop
Tidspunkt:
Aftales efter klassens ønske
Sted:
Biblioteket i Herning, Østergade 8, 7400 Herning eller Huset No. 7. Nørregade 7, 7400 Herning. Den eksakte lokation sendes til de tilmeldte klasser i god tid inden.

Tilmelding

Jonas Søgård Nielsen
bibjsn@herning.dk 
+ 45 28 70 71 02

Indhold

CONCITO’s undervisningstilbud om fremtidens grønne byer sætter fokus på byerne som drivkraft i den grønne omstilling. I 2050 forventes det, at ca. 7 ud af 10 mennesker vil bo i verdens byer. Byerne spiller derfor en nøglerolle, hvis det skal lykkes os at reducere drivhusgasudledningen og bidrage til at bremse de globale klimaforandringer.

Gennem analyser, dialog, formidling og med udgangspunkt i den seneste internationale viden dokumenterer og debatteres det med eleverne, hvad der kendetegner fremtidens grønne, attraktive og klimarobuste byer.

Om CONCITO

CONCITO ønsker at bygge bro mellem klimaløsningerne i Danmark og den globale grønne omstilling, både ved at bringe danske og nordiske løsninger ud internationalt og ved at bringe vigtig global viden ind i en dansk kontekst. Derfor engagerer CONCITO sig også i internationale partnerskaber og netværk, herunder bl.a. med World Ressource Institute og nordiske tænketanke.