Victoria og Verdensmålene - Kong Gulerod, leg og læring i Herning

Mellemtrin

Tema: Verdensmål nr. 3

Dato:
Tirsdag den 11. oktober samt forløb op til
Målgruppe:
Mellemtrinet
Tidspunkt:
Aftales med de tilmeldte
Sted:
Hovedbiblioteket i Herning, Østergade 8 7400 Herning eller Huset No. 7. Nørregade 7, 7400 Herning. Den eksakte lokation sendes til de tilmeldte klasser i god tid inden.

Tilmelding

Jonas Søgård Nielsen
bibjsn@herning.dk 
+ 45 28 70 71 02

Indhold

Et forløb til mellemtrinnet i fagene dansk, idræt, natur/teknologi. Med udgangspunkt i bogserien Victoria & Verdensmålene og med et særligt fokus på sundhed og trivsel, har I nu mulighed for at tage med den 12-årige pige Victoria på opdagelse i vores fantastiske verden. 

Med bogen ‘Kong Gulerod’ som afsæt ønsker vi, at fremme elevernes interesse og nysgerrighed på Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel, et Verdensmål der er mere relevant for børnene nu, end nogensinde før. Med det tilhørende kreative undervisningsmateriale kan I sammen med eleverne arbejde for at skabe bæredygtige og innovative løsninger lokalt på jeres skole og for alle deltagerne på Børnefolkemødet.

Til hver af de 11 bøger, der på nuværende tidspunkt er udgivet i serien ”Victoria & Verdensmålene”, findes der en række kreative undervisningsmaterialer henvendt til mellemtrinnet. Alle materialer kan frit anvendes i projektet. Derudover udgives der i forbindelse med Børnefolkemødet et særligt skræddersyet materiale, der udsendes til de tilmeldte skoler, og efterfølgende kan anvendes frit af alle skoler i Danmark.

Sammen med Victoria skal eleverne lede efter løsninger og finde svar på, hvordan vi sikre sundhed og trivsel til alle i hele verden. Det gøres gennem et innovativt forløb hvor eleverne skaber aktiviteter til andre børn på skolen og til de deltagende børn og voksne på Børnefolkemødet.

Undervisningsmaterialet lægger op til, at der ligeledes arbejdes med Verdensmål 11, da aktiviteterne inddrager elevernes nære verden på skolen og her bidrager til at skabe bæredygtige løsninger lokalt.

Elevernes arbejde udmøntes konkret i en aktivitet på Børnefolkemødet den 11. oktober, hvor forfatter Jesper Tornbjerg og udvikleren af undervisningsmaterialet Rikke Falkenberg Kofoed vil være til stede på dagen. Her vil I kunne lege forskellige lege og afprøve de aktiviteter, der er skabt af de deltagende klasser.

Her vil det også være muligt at høre et kort oplæg med forfatteren om arbejdet med at skabe bøger, der formidler Verdensmålene i børnehøjde.

Arbejdet med projektet taler direkte ind i Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel, der er omdrejningspunktet for bogen ”Kong Gulerod”. 
I aktiviteterne er der ligeledes mulighed for at lære om de øvrige Verdensmål, og med det innovative arbejde understøtte Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Program for undervisningen

  • Klassen læser bogen ”Kong Gulerod”, der handler om Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel. Bøgerne udleveres af Herning Bibliotekerne. 
  • Klassen arbejder med forskellige aktiviteter til bogen, som f.eks Book Bento, foldebøger, vendespil og en Quiz til Kong Gulerod 
  • Herefter skal klassen i en innovativ proces arbejde med lokale handlinger, der skal fremme Verdensmål 3. Det gøres gennem leg og med inddragelse af kreative øvelser til idégenerering og realisering.

Om Victoria og Verdensmålene

”Victoria & Verdensmålene” er et nonprofitprojekt udviklet af forfatter Jesper Tornbjerg og lærer Rikke Falkenberg Kofoed fra Leg med IT.

Victoria & Verdensmålene er i sin færdige form en bogserie bestående af 17 bøger, en om hvert Verdensmål. Bøgerne udsendes gratis til alle grundskoler i Danmark med støtte fra vores mange partnere.

Til bøgerne udvikles en række undervisningsmaterialer, der sammen med bøgerne ligger frit tilgængeligt på www.victoriaogverdensmaalene.dk

I bogserien og det tilhørende materiale har I mulighed for at lade jer inspirere af den handlekraftige Vitoria på en rejse ud i verden og ind i Verdensmålenes forunderlige verden.

Du kan låne et klassesæt af Victoria og Verdensmålene på Herning Bibliotekerne. Ellers kan du finde bøgerne i online/digitale versioner her