Børns Vilkår – Vores digitale fællesskaber

Udskolingen

Tema: Verdensmål nr. 3

Dato:
Onsdag den 12. Oktober 
Målgruppe:
Udskolingen
Format:
Workshop
Tidspunkt:
Aftales efter klassens ønske
Sted
Biblioteket i Herning, Østergade 8, 7400 Herning eller Huset No. 7., Nørregade 7, 7400 Herning. Den eksakte lokation sendes til de tilmeldte klasser i god tid inden.

Tilmelding

Jonas Søgård Nielsen
bibjsn@herning.dk 
+ 45 28 70 71 02

Indhold

Denne workshop for børn og unge handler om digitale fællesskaber, rettigheder og digital mobning.

Gennem dialog og øvelser inddrages eleverne i at udvikle konkrete forslag til, hvordan børn og unge kan styrke positive online-fællesskaber, hvor egne og andres grænser og rettigheder anerkendes.

Workshoppen består af en række øvelser, der skaber dialog om digital mobning og om fordele og ulemper ved digitale fællesskaber. Med afsæt i cases fra BørneTelefonen reflekterer eleverne over, hvordan børn og unge kan bidrage til at skabe positive fællesskaber på nettet, hvordan man passer på sig selv og andre på sociale medier, og hvordan man kan håndtere onlinedilemmaer og udfordringer. Ud over selve workshoppen vil I modtage eftermateriale, som I kan benytte i opfølgende lektioner med klassen.

Formålet med workshoppen er, at eleverne tilegner sig viden og kompetencer til at styrke positive online fællesskaber og hindre eksklusion og mobning online samt gør sig overvejelser om, hvordan teknologier påvirker deres adfærd og fællesskaber.

Målet er at eleverne:

  • kan reflektere over eget liv på digitale medier.
  • kan give eksempler på, hvordan man skaber trygge fællesskaber på nettet.
  • kan udvikle ideer og handlemuligheder ift., hvad man kan gøre for at fremme egen og andres digitale trivsel og undgå digital mobning.

Om Børns Vilkår

Børns Vilkår kæmper for, at intet barn i Danmark svigtes – hverken af barnets nærmeste voksne eller samfundet.

Foreningen sikrer, at alle børn har i hvert fald én, som lytter og den hjælper børnene med at få den støtte og omsorg, de har brug for.

Siden 1977 har Børns Vilkår arbejdet for børns ret til en tryg barndom sammen med støtter og samarbejdspartnere. Børns Vilkår tror på børn. De er det vigtigste, vi har, og de er vores fælles ansvar.