Headspace - Trivselsworkshop med Headspace Herning

Udskolingen

Tema: Verdensmål nr. 3

Dato:
Onsdag den 12. oktober
Målgruppe:
Udskolingen 
Format:
Workshop
Tidspunkt:
Aftales efter klassens ønske
Sted:
Biblioteket i Herning, Østergade 8, 7400 Herning eller Huset No. 7. Nørregade 7, 7400 Herning. Den eksakte lokation sendes til de tilmeldte klasser i god tid inden.

Tilmelding

Jonas Søgård Nielsen
bibjsn@herning.dk 
+ 45 28 70 71 02

Indhold

Workshoppen består af et oplæg og to forskellige øvelser. I oplægget vil Headspace fortælle, hvem de er, og hvad de kan. Derudover berøres generelle temaer, som de unge taler med Headspace om, samt hvilke samfundsforventninger der opleves hos de unge. 

Herefter har vi nogle dilemmaøvelser, hvor vi læser et dilemma op og giver to forskellige handlemuligheder, som børnene/de unge skal tage stilling til og vælge ét af de to muligheder. Når de har valgt, tager vi en åben dialog om, hvorfor de forskellige netop har truffet dette valg, hvor intet er rigtigt eller forkert.

Den næste og sidste øvelse er vores ”Styrkekort”, som er en masse forskellige kort med egenskaber. Her kan børnene/de unge gå rundt og læse kortene og vælge, hvilke egenskaber de værdsætter hos dem selv, deres ven eller familie. En rigtig god og positiv øvelse, som giver refleksion.

Forløbet kan understøtte Verdensmål 3: Sundhed og trivsel ved at igangsætte refleksioner hos børn og unge om mentale sundhed, skabe fokus, et sprog og nedbryde tabuer. Ingen børn eller unge skal stå alene

Om Headspace

Headspace er en NGO, som primært er båret af frivillige. Vores mærkesag er at være der for de unge på deres præmisser. Vi kan tale om alt, hvor intet er for stort eller småt. 

Headspace er uforpligtende, anonymt og gratis. Vi har en ambition om at tale om udfordringerne, inden de vokser sig for store og uoverskuelige. Vi er bevidste om, hvor vi er gode, og hvor vores samarbejdspartnere er gode – derfor gør vi meget ud af at brobygge, så de unge lander det sted, som er bedst for dem. 

Vi ligger i Huset no. 7, hvor man er velkommen til bare at komme ind ad døren, eller man kan ringe eller skrive og få en aftale.