Ulighed og privilegier med Mellemfolkeligt Samvirke

Udskolingen

Tema: Verdensmål nr. 10 – Mindre ulighed

Dato:
Onsdag den 13. oktober
Målgruppe:
Udskolingen 
Format:
Workshop
Varighed:
120 minutter
Tidspunkt:
Ikke fastlagt endnu, men inden for tidsrammen kl. 9.00 – 14.00.
Sted:
Biblioteket i Herning, Østergade 8 eller Huset no. 7. 
Når vi er færdige med detailplanlægningen, vil I få en mail med information om, hvilke lokaler jeres forløb vil foregå i.

Tilmelding

Jonas Søgård Nielsen
bibjsn@herning.dk 
+ 45 28 70 71 02

Indhold

Giv dine elever indblik i arbejdet med verdensmål nr. 10 - Mindre Ulighed.

Ulighed spænder bredt fra økonomisk til socialt og politisk. Med verdensmålene har Danmark lovet at reducere ulighed på alle parametre. Helt konkret lyder delmål 10.2 og 10.3 at langt flere skal inkluderes i samfundet uanset baggrund og at diskrimination skal reduceres.
Denne workshop vil tage udgangspunkt i social ulighed i Danmark med fokus på privilegier, ulighed og strukturel diskrimination.

Ulighed og privilegier er en workshop, der har til formål at give eleverne forståelse for, hvordan nogle kan bevæge sig hurtigere frem i livet, mens andre skal arbejde hårdere for at komme frem i livet.
Eleverne vil gennem interaktive læringsaktiviteter få indsigt i, hvordan nogle grupper i samfundet får tildelt privilegier og andre ekskluderes. Desuden vil eleverne få mulighed for at reflektere over, hvordan privilegier spiller en rolle i forhold til unges valg og muligheder i Danmark.

Workshoppen vil hovedsageligt fokusere på diskrimination af personer med etnisk minoritetsbaggrund, men andre faktorer, såsom køn og seksualitet, vil også blive berørt undervejs. 

Om Mellemfolkeligt Samvirke

Underviserne på workshoppen er unge fra gruppen Sammen mod Diskrimination, der ønsker at sætte fokus på og bekæmpe racisme og diskrimination i Danmark.
Gruppen af en del af Mellemfolkeligt Samvirke, der arbejder for at bekæmpe ulighed i Danmark og resten af verden, bl.a. med udgangspunkt i verdensmålene.