Verdensmålsambassadørerne - Verdens Bedste Nyheder

Udskolingen

Tema: Verdensmålene

Dato:
Onsdag den 12. oktober
Målgruppe:
Udskolingen
Format:
Workshop
Tidspunkt:
Aftales efter klassens ønske.
Sted
Biblioteket i Herning, Østergade 8, 7400 Herning eller Huset No. 7, Nørregade 7, 7400 Herning. Den eksakte lokation sendes til de tilmeldte klasser i god tid inden..

Tilmelding

Jonas Søgård Nielsen
bibjsn@herning.dk 
+ 45 28 70 71 02

Indhold

Hvordan sikrer vi en verden, hvor der mad nok til alle verdens mennesker uden at drive rovdrift på naturens sparsomme ressourcer? En verden hvor alle opnår kvalitetsuddannelse og hvor ingen vokser op i ekstrem fattigdom? Hvordan mindsker vi uligheden og sørger for global ligestilling mellem kønnene? 

Svarene ligger i Verdensmålene. Verdensmålene er verdenshistoriens vigtigste og største plan. Men af samme grund kan målene også hurtigt blive meget abstrakte. Verdensmålsambassadørerne er energiske og engagerede unge, der er uddannede i netop Verdensmålene. 

I denne workshop bliver Verdensmålene gjort konkrete for eleverne, så de får en forståelse af, hvordan de selv kan være med til at arbejde for en bæredygtig verden. Samtidig opnår eleverne nye erkendelser om at det ikke ser så sort ud for verdenen, som mange ellers tror.

Workshoppen understøtter alle 17 Verdensmål. Eleverne får viden om, hvad Verdensmålene går ud på, og hvorfor de er så afgørende. Samtidig skabes der et nuanceret syn på verdens udvikling med fokus på nogle af de mange fremskridt, der er skabt de seneste år. Slutteligt vil workshoppen fortælle om konkrete ideer til, hvordan vi alle kan være med til at indfri Verdensmålene og dermed sikre reel global bæredygtighed. 

Om Verdensmålsambassadørerne

Verdensmålsambassadørerne er en gruppe unge mennesker, der tror på fremtiden og bæredygtighed. Gennem et kursusforløb af Verdens Bedste Nyheder og DUF med støtte fra Tuborgfondet er ambassadørerne uddannet i viden om Verdensmålene og formidling af disse.