Tilbud til undervisere

Kursus i Verdensmål ved VIA - CFU

Børnene er ikke de eneste, som får tilbuddet om at blive klogere på verdensmålene. I år udbyder vi i forbindelse med Børnefolkemødet et kursus i verdensmålene. Kurset er udviklet i samarbejde med VIA - Center for Undervisningsmidler, som står for afholdelsen. Kurset er rettet mod en bred gruppe af lærere og pædagoger, og kurset er tænkt som en portal til Børnefolkemødet i uge 41.

Tidspunkt: 

 • Mandag den 6. september
  Biblioteket i Herning, Østergade 8, 1. sal, lokale ABC
  kl. 9.00 - 15.00
   
 • Tirsdag den 14. september
  Biblioteket i Herning, Østergade 8, 1. sal, lokale ABC
  kl. 9.00 - 15.00 

Der vil være forplejning med frokost og eftermiddagskaffe med kage fra Restaurant Centrale. 

Kursusdag 1: Verdensmål – Adfærdsændring, kulturforandring og læring

Oplægsholder: Birgitte Helbæk Marcussen, lektor, cand. pæd. i didaktik og materiel kultur med fokus på bæredygtighed og verdensmål. 

Denne dag giver et overordnet indblik i verdensmål og bæredygtig udvikling som et fagområde i det pædagogiske felt. – Hvordan kan verdensmål forstås i forhold til pædagogisk praksis helt generelt? Og hvordan kan vi tilrettelægge forskellige aktiviteter med øje for den helhedsorientering og blik for sammenhængende systemer, som verdensmålene lægger op til? Du får på denne dag almen viden, der dækker verdensmålene bredt i forhold til det pædagogiske felt - fra dagtilbud til grundskole og ungdomsuddannelse. En viden der sætter gang i overvejelser om, hvordan pædagogisk praksis kan se ud, når målet er at danne kommende generationer til en omsorgsfuld væren i verden.

Kursusdag 2: Køn, ligestilling og ulighed

Oplægsholder: Heidi Bech Roesdahl, lektor i psykologi, underviser på pædagoguddannelsen i Aarhus og medforfatter til bogen ”Køn, seksualitet og mangfoldighed”.

Børnefolkemødet handler i år om verdensmålene Ligestilling mellem kønnene og Mindre ulighed.  Det omhandler alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk eller anden status. Alle faktorer, som er medvirkende til mange af de problemstillinger og konflikter, vi oplever i dag. 

At uhensigtsmæssige strukturer findes, har vist sig i kølvandet på Sofie Lindes åbning af MeToo 2.0, og de efterfølgende rapporter, hvor sager om sexisme væltede ud af skabene på alle de store kulturinstitutioner. 

Kursusdagen vil indeholde de nyeste samfundsopmærksomheder på områderne ligestilling og ulighed, og der vil blive perspektiveret både generelt og specifikt til vuggestuer, børnehaver, skoler og klubber.

Der vil blive arbejdet både i plenum og i mindre grupper, med mulighed for at være undersøgende på hvordan køn, ligestilling og ulighed folder sig ud i praksis. Der vil blive fokuseret på, hvordan dagtilbud, skoler, SFO og klubber kan producere eller reproducere undertrykkende normer, stereotype forestillinger og logikker. Og særligt fokus på hvad den enkelte lærer, pædagog, socialrådgiver eller vejleder kan gøre for at sikre alle vores børn og unge ligestilling i praksis.

Tilmelding:
Janni Kjær Pedersen
janni.kjaer.pedersen@herning.dk
+45 22 41 02 66

 


 

Bibliotekets undervisningsforløb med verdensmålene

I august og september, inden Børnefolkemødet i uge 41, tilbyder Herning Bibliotekerne forskellige undervisningsforløb, som kan sætte verdensmålene på dagsordenen i jeres klasse. Forløbene kan bruges som en optakt til ”Børnefolkemødet”. Forløbende kan afholdes enten på Hovedbiblioteket i Østergade, Lokalbibliotekerne eller ude i jeres klasse. 

Kickstart din klasses arbejde med FN’s verdensmål (Basisforløb i alle verdensmål)  

Der er i alt 17 verdensmål og 169 delmål, som skal handler om at løse nogle af klodens allerstørste udfordringer. Alle mål er vigtige, og alle mål hænger sammen. Dette forløb er en introduktion til verdensmålene og en indføring i de tanker, der ligger bag hver enkelt af dem og deres delmål. 

Forløbet består af oplæg og gennemgang, små videoer og forskellige øvelser. Eleverne får lov til at gruble over spørgsmål som: Hvor er verdensmålene nødvendige? Hvorfor skal vi lære om verdensmålene? Og hvilket verdensmål synes den enkelte elev er det vigtigste?

Målgruppe
Indskoling (1. - 3. klasse)
Mellemtrin (4. – 6. klasse)
Udskoling (7. klasse – 9. klasse)

Tidspunkt: Bookes efter aftale

Tilmeldingsoplysninger
Jonas Søgård Nielsen, 22609816, bibjsn@herning.dk 

Booktalk - Verdensmålslitteratur

På biblioteket er vi optaget af, at børn får lyst til at læse. Dette kræver, at børn præsenteres for et bredt og varieret udbud af forskellige materialer, genrer og formater.

Skønlitteraturen inviterer læseren ind i nye, spændende verdener og anderledes miljøer. I dette møde vil der skabes rum for refleksion, som er en nødvendighed i forhold til børns identitetsdannelse og videre ageren i det omgivende samfund. Også faglitteraturen åbner nye verdener, giver indsigt og ikke mindst viden om alt mellem himmel og jord. 

I forbindelse med Børnefolkemødet udbyder vi her Booktalks i forskellige former for litteratur, der relaterer sig til verdensmålene. Vi kan sagtens lave en kombination af både fag– og skønlitteratur.

Målgruppe
Indskoling (1. - 3. klasse)
Mellemtrin (4. – 6. klasse)
Udskoling (7. klasse – 9. klasse)

Tidspunkt: Bookes efter aftale

Tilmeldingsoplysninger
Lonni Østergaard, 22959619, biblos@herning.dk

Se mere om Bibliotekets undervisningsforløb her