Current Biography

Adgang
Via login hjemmefra
Biografisk database med cirka 30.000 biografier og nekrologer.

Current Biography er en biografisk database , der bygger på den trykte udgave.

Den indeholder mere end 30.000 fuldtekstbiografier og nekrologer med hovedvægten på angloamerikanske personer samt mere end 19.500 billeder.

Omfatter kunstnere, politikere, forretningsfolk, journalister, skuespillere, forfattere, sportsfolk, videnskabsmænd/-kvinder og andre prominente personer