Faktalink

Adgang
Via login hjemmefra
Danske oversigtsartikler om aktuelle debatter og historiske emner.

I Faktalink finder du udførlige artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner som har bred interesse. Her finder du artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere.

Samlingen omfatter over 500 artikler med flere tusinde links og henvisninger.
Artiklerne ajourføres og suppleres løbende.

Artiklerne er i gennemsnit 5-10 sider lange og udarbejdes af bibliotekarer, journalister eller andre med faglig ekspertice på et givent område.

Faktalink har til formål at præsentere aktuelle og komplekse emner på en let, enkel og overskuelig måde for brugerne.

Faktalink anbefales til dig, der:

  • skal skrive opgave i folkeskolens ældste klasser eller gymnasiet. 
  • er underviser og søger baggrundsviden før et undervisningsforløb
  • har behov for hurtigt at få viden om et emne og dets forskellige aspekter. 
  • har behov for overblik over relevant litteratur og information til dit emne
  • skal bruge viden om aktuelle emner, der endnu ikke er skrevet fagbøger om
  • skal skrive opgave i folkeskolens ældste klasser eller gymnasiet. Faktalink Light kan bruges fra mellemtrin og opefter

 
Vejledning

  1. Gå til Faktalink
  2. For at få fuld adgang til Faktalinks skal du indtaste cpr.nummer/lånerlogin,  pinkode og vælge Herning Bibliotekerne eller logge ind med UNI-login.
  3. I Faktalinks'ene linkes der videre til relevante hjemmesider og relevant litteratur om emnet.

Sådan bruger du Faktalink - se videovejledning her: