MarketLine

Adgang
Kun på biblioteket
Information om virksomheder, industrier og lande fra hele verden.

MarketLine er en international business database, hvor det er muligt at finde:

  • Over 30.000 virksomhedsprofiler ofte med baggrundsbeskrivelse, SWOT analyse og konkurrenter.
  • Mere end 10.000 industriprofiler på lande niveau, samlet for Europa eller globalt.
  • Landeprofiler med omfattende beskrivelse af det enkelte land, bl.a. indeholdende PESTLE analyse (Political, Economic, Social, Technological, Legal and Environemental) 
  • Udvalgte case studies omhandlende firmaer der er dækket i MarketLine
  • Statistik på lande og markeder