Statistikservice

Adgang
Fri adgang
Flere supplerende tal fra Danmarks Statistik.

Udgivelsen Statistikservice er lukket i 2014, men det er muligt at hente gamle udgivelser.
Udgivelsen startede i 1975 og mindede om Statistiske Efterretninger, men havde flere detaljerede tabeller, bl.a. lokalfordelte tal og inddeling i varegrupper.