Op på (miljø-)mærkerne!

Alt hvad der produceres påvirker naturen, klimaet og vores sundhed i større eller mindre omfang. Det gælder fx tøj/tekstiler, møbler, elektronik, fødevarer, personlig pleje, byggematerialer og husholdningsartikler. Alt, hvad vi forbruger, kræver ressourcer at fremstille. 

Heldigvis kan vi selv være med til at passe bedst muligt på kloden - og på os selv - ved at forbruge med omtanke. Først og fremmest kan vi undgå at forbruge mere end vi har brug for, vi kan købe kvalitet, der holer længere og genbruge og reparere. Som forbrugere kan vi desuden gøre en stor forskel ved at vælge miljømærkede produkter, når vi handler. 

Når et produkt er miljømærket, skal det leve op til en række miljøkriterier, der bliver kontrolleret. De fleste miljømærker er etableret i et samarbejde mellem branchen og en uvildige miljø-faglig instans, og ofte er miljøorganisationer med i processen. Nogle mærker er statskontrollerede, som f.eks. det røde økologimærke.
 

Miljømærker

Nedenfor finder du oversigt over nogle af de vigtigste miljømærker – så du har styr over de mærker, du oftest støder på. God fornøjelse med at komme op på mærkerne!

Svanen og Blomsten 

Fokus på mindst mulig miljøbelastning, sundhed og kvalitet 

Mærkerne garanterer at produktet er blandt de mindst miljøbelastende.
Der er krav til produktets indholdsstoffer, ressourceforbrug, miljø- og sundhedspåvirkning samt kvalitet i produktets produktion og levetid. De er Danmarks officielle miljømærker og findes på f.eks. shampoo, kosmetik, rengøring, papir, tøj og elektronik mm.  

Links: www.ecolabel.dk
 

Det røde Ø-mærke og det grønne EU-blad 

Fokus på produktion uden brug af sprøjtemidler og kunstgødning og bedre dyrevelfærd.

Det røde Ø og det grønne EU-blad, er henholdsvis det danske og det europæiske statskontrollerede økologimærke til fødevarer. Det sikrer at der ikke bruges sprøjtemidler og kunstgødning, og der stilles krav om god dyrevelfærd og naturlige indholdsstoffer i forarbejdelse produkter. 

Links: www.foedevarestyrelsen.dk (søg fx på Ø-mærket) 
 

GOTS-mærket 

Fokus på økologisk producerede tekstiler og socialt ansvarlig produktion.

Kviksølv, Nikkel, bly, Cadmium, Nonylphenol, BDE, TEPA og PBB... Det er bare få af de problematiske kemikalier, der bruges i tekstilproduktion. GOTS eller svanemærket tøj er det reneste valg.

GOTS er en international standard for økologiske tekstiler. Mærket sikrer ikke kun økologisk producerede fibre, men giver også garanti for en miljømæssig og socialt ansvarlig produktion (dyrkning, behandling, farvning, vævning osv.) 
 

Tiltro til tekstiler-mærket

Fokus på mindre brug af skadelige kemikalier i tøjet.

Dette mærke findes også på tøj. Det er ikke et miljømærke der stiller krav til produktet, men det sikrer ved stikprøver, at der ikke er bestemte skadelige kemikalier i tøjet. 

Links: www.global-standard.org
 

FSC/PEFC-mærkerne

Fokus på biodiversitet, bæredygtighed, dyreliv.

Dyr og planter forsvinder fordi skovene dyrkes ensidig eller der fældes uden at der plantes nyt.

Vælger du FSC/PEFC-mærkede papir- og træprodukter, er du med til at passe på biodiversiteten.
Mærket garanterer, at skovene drives bæredygtigt med hensyn til dyreliv og nyplantning. FSC-mærket, ses ofte på tropisk træ, og sikrer også gode arbejdsforhold for skovarbejderne. PEFC bruges mest i Europa. 

Links: www.dk.fsc.orgwww.pefc.dk

MSC/ASC-mærkerne

Fokus på bæredygtigt fiskeri.

Siden 1950erne er torskebestanden i Nordsøen reduceret med tæt på 70% pga. overfiskning.

Vælger du MSC- og ASC-mærket er du med til at sikre et mere bæredygtigt fiskeri og fiske-produktion.
MSC-fiskeristandarden tager f.eks. hensyn til fiskebestande, miljøpåvirkning og fiskeriforvaltning.
ASC står for mere bæredygtigt opdræt af fisk i havbrug og dambrug. 

Links: www.msc.org, www.asc-aqua.org

Fairtrade- og Rainforest Alliance-mærkerne

Fokus på miljø, social lighed, bedre arbejdsvilkår- og lønninger.

Klimakrisen rammer også de fattigste lande, derfor er social lighed også en del af en bæredygtig udvikling.  

Fairtrade- og Rainforest Alliance er begge internationale mærker.
Fairtrade-mærket garanterer at bønder og arbejdere i de fattigste lande, får fair indtægt og bedre arbejdsvilkår. Der tages også hensyn til miljøet i produktionen.
Rainforest Alliance arbejder for at bevare dyrelivet i verdens regnskove og fremme forholdene for arbejdere og lokalsamfund. 

Links: www.fairtrade-maerket.dk, www.rainforest-alliance.org

Flere links

Der findes flere miljømærkninger, end de, der er nævnt ovenfor.

Du kan læse mere her: