Kibæk

Lokalarkivet der dækker Assing Sogn

Kontakt arkivet

Kibæk Lokalhistoriske Arkiv
Alhuset
Kastanjealle 27
6933 Kibæk

Åbningstider: Tirsdag kl. 15.00-17.00 (lukket i juli) samt efter aftale.
Email: arkivkibaek@herning.dk
Arkivleder: Ole Sandfeld, tlf. 97191064
Arkivmedhjælpere: Grethe Rasmussen, Ingeborg Kjærsgaard, Hans Kjærsgaard, Jette Ellye, Peder Bjerregaard Andersen, Poul Bech, Gunnar F. Sørensen og Bo Røyen.

Om arkivet:
Lokalhistorisk Arkiv har lokaler i Alhuset, der ejes af Herning Kommune. En brugergruppe, bestående af frivillige, koordinerer Alhusets mangeartede aktiviteter.
Det Lokalhistoriske Arkiv bestyres af en selvsupplerende gruppe på 9 - 11 personer.

Personer på billedet, set i rækkefølge fra venstre: Grethe Rasmussen, Ingeborg Kjærsgaard, Hans Kjærsgaard, Jette Ellye, Peder Bjerregaard Andersen, Poul Bech, Gunnar F. Sørensen, Ole Sandfeld og Bo Røyen.