1864

Krigen i 1864 fik stor betydning for Danmark.

Riget blev kraftigt beskåret med en grænse, som gik helt op til Kongeåen ved Kolding.

En del folk, som følte sig danske, kom til at leve under preussisk/tysk styre frem til 1920.

Sprogligt og kulturelt betød nederlaget, at riget gik fra at være en multinational helstat til at være en nationalstat med kun et sprog. 

Denne liste indeholder både nye og gamle fagbøger og biografier.

15.09.17