30'ernes Danmark

15.09.17
Danmark i 30’erne var en tid præget af økonomisk krise

Landbrugets mange tvangsauktioner og de mange virksomhedskrak resulterede i en stor arbejdsløshed og store sociale problemer.

De fascistiske/nazistiske bevægelsers fremmarch i Europa skabte også grobund for vækst på de politiske yderfløje.

Dette sætter i høj gad sit præg på store dele af den danske skønlitteratur om 30’ernes Danmark.

Materialer