Børnefolkemødet

Af ani
09.09.20

De fleste kan tilslutte sig verdensmålenes budskab om en bedre fremtid, og arbejdet med at realisere verdensmålene er lige nu i fokus i hele verden. Viden er afgørende for handling, og vi kan kun løse udfordringerne ved at stå sammen og gøre verdensmål til hverdagsmål. Derfor har vi skabt Børnefolkemødet. 

Børnefolkemødet er Herning Bibliotekernes årligt tilbagevende folkemøde, hvor vi stiller skarpt på FN’s verdensmål. Hvert år udvælges ét eller flere verdensmål, som bliver omdrejningspunktet for dét års folkemøde. I 2021 er det verdensmålene Ligestilling mellem kønnene (Verdensmål nr. 5) og Mindre Ulighed (Verdensmål nr. 10), som vi har valgt skal danne rammen for folkemødet. 

Børnefolkmødet afvikles over 6 dage og har speciel opmærksomhed på børn og unge i folkeskolerne. Derfor er folkemødets 3 første dage dedikeret til aktiviteter til dem. Programmet over aktiviteter til folkeskolerne udsender vi til slut maj/start juni, hvorefter der vil være åbent for at folkeskolerne kan tilmelde sig folkemødets aktiviteter.

For mere information kontakt:
Jonas Søgård Nielsen, bibjsn@herning.dk, 22609816

Verdensmålene

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitets-udddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energi
Anstændige jobs og økonomisk vækst
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klima-indsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber for handling

Verdensmålene på Herning Bibliotekerne

På Herning Bibliotekerne har vi et kontinuerligt fokus på Verdensmålene og bæredygtighed.
Se mere på siden Verdensmålene og bæredygtighed

Læs mere om Verdensmålene