Herning Bibliotekerne søger en IT-didaktiker og børnekulturformidler til bibliotekets område Læring og makerspace

08.01.18
Herning Bibliotekerne er en institution og arbejdsplads i konstant udvikling.
Det nye hovedbibliotek slår rekorder i antal besøgende, og sætter nye standarder for et nutidigt og attraktivt bibliotekstilbud. Udover at være Herning Kommunes port til verdens viden og kultur, er biblioteket et oplevelsessted for kommunens borgere med fri adgang til 6 fysiske biblioteker samt et stort digitalt bibliotekstilbud. Herning Bibliotekerne er tillige centralbibliotek og varetager en række koordinerende funktioner og udviklingsopgaver for bibliotekerne i Region Midtjylland.
Vi søger nu en IT-didaktiker og børnekulturformidler til bibliotekets Læringsområde, bestående af 10 kompetente, professionelle og engagerede formidlere. Læringsområdet drifter og udvikler bibliotekets læringstilbud til uddannelsesinstitutioner og borgere. Den nye børnekulturformidler skal primært arbejde med at udvikle biblioteks læringstilbud rettet mod bibliotekets yngste brugergrupper, førskole- og skolebørn, og særligt indenfor det IT-didaktiske område. 
Den nye børnekulturformidler bliver også en central del af Herning Bibliotekernes nyoprettede makerspace, hvor vi understøtter teknologi-interesserede fællesskaber for de "frie børn" mellem 9 og 16 år. Visionen er at styrke børnenes kreativitet og innovative kræfter gennem undervisning, sjov og samvær med nye teknologier i fokus. Her vil rollen være at indgå i en konstant nyudvikling af tilbuddet, og i den daglig drift; udtænkning, planlægning og afvikling af læringsaktiviteter for både skolebørn, og dem som bruger biblioteket i fritiden.  
 
Opgaverne vil ligge inden for disse områder:
• Udvikling, drift og bemanding i bibliotekets makerspace.
• Udvikling af Åbenskoleforløb og andre læringstilbud til børn og unge.
• Bemanding i biblioteket.
• Deltagelse i udviklingsarbejdet af børnebibliotekstilbuddet på Herning Bibliotekerne.
• Projektledelse. 
• Netværkssamarbejde. 
 
Krævede kompetencer:
• Relevant akademisk uddannelse og gerne indenfor det IT-didaktiske område.
• Viden og visioner indenfor læringsområdet. 
• Erfaring med udviklingsarbejde og projektledelse. 
• Evnen og modet til at handle samt gennemslagskraft. 
• Kan skabe gode relationer indadtil og udadtil.
• Humor og humør.
 
Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse 1. marts 2018 eller snarest derefter. 
Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor der ikke er langt fra idé til handling. Vi har en uformel og uhøjtidelig omgangstone og vi tror på, at et godt arbejdsliv opnås gennem løbende dialog, medansvar, sparring og fokus på den enkeltes kompetencer.
Nærmere oplysninger om stillingen gives gerne af bibliotekschef Pernille Schaltz på tlf. 24 78 25 41 / mail: bibpsc@herning.dk, eller formidler Karin Guldbrand på tlf.: 21 34 17 42/ mail: bibkgu@herning.dk (spørgsmål vedr. makerspace).
 
Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst og principperne i ny løn. 
Ansøgningsfrist: 14. februar 2018 kl. 12.00. Kun ansøgere som har søgt online via ansøgningsskema på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk vil komme i betragtning.
Første ansættelsessamtale forventes afholdt 19. februar 2018.
Hvis du vil se, hvad du har lånt, reservere bøger eller redigere din brugerprofil, skal du være logget ind.
Hvis du ikke er oprettet som bruger, kan du oprette dig her, eller du kan blive oprettet på biblioteket.

Søgefelt