ORDETs magt

Ideologier

”Det kommunistiske manifest” er et af de mest betydningsfulde politiske skrifter i verdenshistorien.
Med ideerne om proletariatets diktatur og det klasseløse samfund lagde det grund for marxismen.

Konservatisme, liberalisme og socialisme er andre ideologier, som har haft stor betydning for samfundenes indretning.

Læs et ideologisk værk…

: Det kommunistiske manifest : Den tyske ideologi (Ved Peter Thielst)
 • Bog

Det kommunistiske manifest : Den tyske ideologi (Ved Peter Thielst)

(2004)
Bog
 • Bog

Kampen om kulturen : højreekstreme bevægelsers ideer om kampen for etnokulturen, hvor den flerkulturelle politik er fjenden

(2018)
Bog
 • Bog

Kampen om demokratiet : politiske ideer i det tyvende århundredes Europa

Indføring i den intellektuelle, politiske og kulturelle historie i Europa i det tyvende århundrede
Bog
 • Bog

Hvordan forvrænger populismen demokratiet?

En analyse af populismens sejrsgang i Europa og USA og hvordan den kan true demokratiet som vi kender det
Bog
Madeleine Albright, Bill Woodward: Fascisme - en advarsel
 • Bog

Fascisme - en advarsel

Med udgangspunkt i fascismens væsen og historie giver USA's tidligere udenrigsminister Madeleine Albright (f. 1937) eksempler på, hvordan faren igen lurer i de mange lande, hvor stærke mænd tager over, og hvor demokratiet kommer under pres
Bog
 • Bog

Fra almisser til velfærd : om velfærdsstaten og udtømningen af ideerne

Første del omhandler baggrunden for velfærdsstaten og vejen til demokratiet i Danmark, mens anden del viser, hvorledes velfærden indføres og udbygges fra omkring år 1800 frem til i dag. Tredje del består af en række essays
Bog
 • Bog

Forstå populismen!

Af Anna Libak (2018)
Journalist og debattør Anna Libak beskriver hvordan nye såkaldt populistiske bevægelser og partier vinder frem i Vesten og argumenterer for at dem som i dag - nærmest som et skældsord - kaldes for populister, først og fremmest er antiglobalister som reagerer på den svækkelse af den vestlige verden, som globaliseringen kan føre til
Bog
 • Bog

Om tyranni : 20 ting vi kan lære af det 20. århundrede

Af Timothy Snyder (2017)
20 ting vi kan lære af det 20. århundrede for at undgå totalitære regimer i fremtiden. Bogen tager afsæt i en liste forfatteren skrev umiddelbart efter præsidentvalget i USA i 2016
Bog
 • Bog

Vladimir Lenin

Af Bertel Nygaard (2017)
Om Lenins (1870-1924) tanker og teorier vedrørende revolution, stat, imperialisme, kapitalisme og proletariat
Bog
 • Bog

Offentligheden og dens problemer

Af John Dewey (2017)
Analyse af årsagen til de sociale og politiske konflikter i mellemkrigstiden, som var præget at udbredt politikerlede og mistro mod statens embedsmænd og magtfulde internationale firmaer og organisationer
Bog
 • Bog

Parlamentarismens krise

Af Carl Schmitt (2017)
Den tyske politiske filosofs opgør med det parlamentariske demokrati og liberalismen og om hans forslag fra 1923 til at opbygge demokratiet som en total ensartethed mellem de regerede og regerende
Bog
 • Bog

Folket og magten : populisme og den nye verdensorden

Af Samuel Rachlin (2017)
Om populismens fremmarch i verden i dag, og om dens væsen, historie og betydning
Bog
 • Bog

Lenin og Trotskij - hvad de virkelig stod for

I en beskrivelse af Lenin og Trotskijs idéer, deres rolle i Oktoberrevolutionen og deres forhold til Stalin, tilbagevises de argumenter som i tidens løb er blevet brugt til at miskreditere dem
Bog
 • Bog

Det anarkistiske menneske

Af Ruddi Welzel (2017)
Bog
 • Bog

Socialismens idé : forsøg på en aktualisering

Af Axel Honneth (2017)
Om hvordan det kan være, at socialismen har mistet sin appel, og om den reformulering der skal til for at forny den til det 21. århundrede
Bog
 • Bog

En gentænkning af demokratiet : demokrati som blandet forfatning

Bog
 • Bog

Utopia for realister

Af Rutger Bregman (2017)
I dag synes den utopiske tanke at have tabt terræn, skriver bogens forfatter, der med sine politiske visioner hverken er rød eller blå, men går ind for borgerløn, en femten timers arbejdsuge og en verden uden grænser
Bog
 • Bog

Psykopolitik : neoliberalisme og de nye magtteknikker

Af Byung-Chul Han (2016)
Kulturkritisk essay om hvordan neoliberale regimers dominans og magtteknologier har opdaget psyken som en produktiv kraft. Han beskriver den neoliberale psykopolitiks flertydige ansigt og synliggør, hvordan den har ført til en krise af friheden
Bog
 • Bog

Kærlighedens samfund : romantiske utopier i 1800-tallets Danmark

Af Bertel Nygaard (2016)
Analyse af tidens forestillinger om et bedre samfund, hvor samfundskritiske tanker bredte sig
Bog
 • Bog

Løgstrup, Heidegger og nazismen : biografier, diskussioner, erindringer, polemikker og anekdoter

Af Hans Hauge (2016)
Biografisk undersøgelse af Martin Heideggers og K.E. Løgstrups filosofi for at se om de var inficeret af nazisme, med ikke-kronologisk ordnede nedslag til forskellige steder i Mellemeuropa og Danmark hvor de to har opholdt sig
Bog
 • Bog

Ideologiernes kamp : kampen om det gode samfund

Bog
: Socialistisk humanisme : en artikelsamling
 • Bog

Socialistisk humanisme : en artikelsamling

(2014)
Bog
 • Bog

Konservatisme og kulturkamp : det radikale stormløb i kulturkampen i Danmark i sidste trediedel af 1800-tallet og konservatismens svar

Udlægning af centrale konservative argumenter i kampen mod kulturradikalismen med fokus på "den frie vilje" kontra "den frie tanke"
Bog
 • Bog

Medborgerskab på spil - 12 begreber og 12 tænkere

Bog
 • Bog

Islamisme : en orientalsk totalitarisme

Af Mehdi Mozaffari (2013)
Beskrivelse af islamismen gennem dens oprindelige kilder, dens talrige forløb gennem historien, dens genopdukken i form af sunni-islamisme og dens indtagelse af magten i dens shiitiske version
Bog
 • Bog

Højrepopulismen : venstrefløjens akilleshæl

(2013)
Bog
: Magt og mennesker
 • Bog

Magt og mennesker

(2013)
Om udviklingen af den moderne stat, og forholdet mellem stat, undersåtter og borgere fra antikken frem til det 21. århundrede
Bog
 • Bog

Alle har ret : demokrati som princip og problem

Af Rune Lykkeberg (2012)
Om demokratibegrebet og de modsætninger og dilemmaer, der findes i det moderne demokrati, hvor der er stor afstand mellem det demokrati, vi taler om, og det demokrati, vi praktiserer. Demokrati som etisk princip har vundet indpas i familien og de nære relationer, mens det politisk set er blevet svækket
Bog
 • Bog

Borgerlig offentlighed : offentlighedens strukturændring : undersøgelse af en kategori i det borgerlige samfund

Bog
 • Bog

De intellektuelles magtovertagelse - og regimente

Af Steen Steensen (2009)
Forfatteren kritiserer de intellektuelle og deres prægning af udviklingen i Danmark gennem den sidste halvdel af det 19. århundrede og det 20. århundrede
Bog
 • Bog

Leviathan

Af Thomas Hobbes (2008)
Klassisk værk, hvor filosoffen Thomas Hobbes, bl.a. påvirket af den engelske borgerkrig, argumenterer for nødvendigheden af en absolut og udelelig regeringsmagt
Bog
 • Bog

Magt og modmagt i den globale tidsalder : en ny global politisk økonomi

Af Ulrich Beck (2006)
Om de politiske og økonomiske konsekvenser af globaliseringen med en analyse af magtforholdene i den globaliserede verden set i det kosmopolitiske perspektiv, der er nødvendigt for at håndtere disse nye magtforhold
Bog
 • Bog

Kosmopolitik : essays

Af David Held (2006)
Bog
 • Bog

Nationalisme

Af Richard Tames (2003)
Om nationalismen og nationalstaternes historie og de fortsatte konflikter nationalismen er årsag til i dag
Bog
 • Bog

Demokrati og hegemoni

Af Ernesto Laclau (1997)
Uddrag af Ernesto Laclaus og Chantal Mouffes tekster, specielt fra perioden 1977-1981, der belyser deres teoretiske udvikling fra en oprindelig tilslutning til den historiske materialisme frem til en erklæret postmarxistisk holdning
Bog
06.09.18
Hvis du vil se, hvad du har lånt, reservere bøger eller redigere din brugerprofil, skal du være logget ind.
Hvis du ikke er oprettet som bruger, kan du oprette dig her, eller du kan blive oprettet på biblioteket.

Søgefelt