ORDETs magt

Ideologier

”Det kommunistiske manifest” er et af de mest betydningsfulde politiske skrifter i verdenshistorien.
Med ideerne om proletariatets diktatur og det klasseløse samfund lagde det grund for marxismen.

Konservatisme, liberalisme og socialisme er andre ideologier, som har haft stor betydning for samfundenes indretning.

Læs et ideologisk værk…

06.09.18