Videnskabelige artikler på nettet

28.09.18
Videnskab og kodning
”Videnskabeligeartikler” er en tjeneste på bibliotek.dk, der giver alle biblioteksbrugere adgang til flere hundrede millioner videnskabelige artikler.
Adgangen omfatter tidsskrifter, som tidligere alene har været forbeholdt universitetsstuderende og forskningsansatte.
 
Søg i 65 millioner artikler - primært udenlandske - og bestil til dit bibliotek
Bestil artikler som ellers er forbeholdt universiteterne
Bestil til afhentning på dit bibliotek
Du får besked fra dit bibliotek via sms, e-mail eller brev, når artiklen er modtaget
Det tager mellem 4 og 10 hverdage
Du kan maksimalt foretage 25 bestillinger pr. måned
Hvis du er studerende eller forsker, kan du downloade artiklerne direkte, hvis din uddannelsesinstitution har adgang.

”Videnskabelige artikler” kan tilgås fra: http://videnskabeligeartikler.dk