Data

IT og medier, samfundsfag, teknologiforståelse 8.-10. klasse 2 timer På biblioteket i Herning, lokalebibliotekerne eller på skolen

– en del af teknologiforståelsen

Via læringsaktiviteter arbejder vi med begreberne datadannelse og datademokrati.

Vi skaber data og udvikler nye måder at forstå data på.

Eleverne skal bl.a. visualisere indsamlede data og formidle deres projekter.

Ligeledes kommer vi ind på etisk anvendelse, misbrug og lovgivning på området. 

Som afslutning skal eleverne formulere et forslag til en lov, som sikrer, at private data ikke kan misbruges af mennesker med de bedste IT-færdigheder og den største kapital i ryggen.