Sundhed og trivsel

Af ani
15.12.20
Verdensmål 03

Vidste du, at…

Verdensmål 3 også handler om mental sundhed?

Mental sundhed handler om at have det godt og kunne håndtere dagligdagens gøremål og udfordringer samt indgå i sociale relationer.

Verdens generelle sundhedstilstand er blevet markant bedre siden 1990 

Blandt andet dør langt færre i barselssengen. Mødredødeligheden er faldet med 44 procent i verden siden 1990, og børnedødeligheden er samtidig mere end halveret, takket være blandet andet bedre sundshedsydelser og bedre hygiejne. 
Den bedre sundhed betyder også, at vi i dag generelt lever længere i verden. I 1990 kunne et gennemsnitligt nyfødt menneske regne med at blive cirka 65 år gammel. I dag er den forventet globale levealder steget til over 71 år. I Danmark er gennemsnitslevealder for mænd 79,3 år og kvinder 83,2 år. 

Viden om 

Alle mennesker i alle aldre og i alle lande skal sikres et godt helbred. Det skal ske ved at sætte yderligere ind for at redde mødres og børns liv, gøre en ende på epidemierne af store smitsomme sygdomme, reducere de ikke-smitsomme sygdomme med en tredjedel, og ved at give alle adgang til sygesikring. Sideløbende skal alle have adgang til vacciner og effektiv medicin, som folk rent faktisk har råd til at købe.
Selvom de smitsomme sygdomme er alvorlige, handler mange af vores sundhedsproblemer også i høj grad om livsstil, og mange mennesker i både rige og fattige lande har i dag alvorlige problemer med diabetes, lungekræft, stofmisbrug og alkoholisme.
Verdensmålene kalder ikke til forbud mod de dårlige vaner, men til at styrke forebyggelsen og behandlingen af stofmisbrug, heriblandt både narkotiske stoffer og alkohol, og til at modvirke udbredelsen af tobaksrygning.

Ønsker du f.eks. hjælp til at kvitte tobakken, kan du få hjælp af Herning Kommune

WTF

I Danmark er der kun et delmål som gør, at vi ikke er i mål med inden for Sundhed og trivsel. Og det er delmålet om ”Fødsler med kvalificeret sundhedspersonale tilstede”.