Anstændige jobs og økonomisk vækst

Af ani
26.05.21
Verdensmål 08

Vidste du, at …

det går ret godt i Danmark hvad angår verdensmål nr. 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst?  
Se hvordan Danmark klarer sig med verdensmål nr. 8 i denne oversigt.

Og vidste du, at vi her i Herning kommune har udarbejdet en Social- og Beskæftigelsesplan 2021?
Forud for udarbejdelsen af Social- og Beskæftigelsesplanen har Beskæftigelsesudvalget drøftet FN’s 17 verdensmål set i et lokalt social- og beskæftigelsespolitisk perspektiv.
Den planlagte social- og beskæftigelsesindsats afspejler således også bestræbelserne på at tilgodese FN’s verdensmål – herunder i forhold til FN’s mål om ”Afskaffelse af fattigdom”, ”Sundhed og trivsel”, ”Kvalitetsuddannelse”, ”Anstændige jobs og økonomisk vækst” m.fl.
Læs mere om Herning kommunes Social- og Beskæftigelsesplan 2022 her.

Del din idé til anstændige jobs og økonomisk vækst

Hvad gør du allerede?

Hvad kan du gøre for at vi sammen kan opnå målet om anstændige jobs og økonomisk vækst i vores lokalsamfund?

Del dine ideer her

Viden om

Verdensmål 8 handler blandt andet om at forbedre vores økonomiske vækst, og omstille denne til en bæredygtig vækst, som ikke tærer på klodens miljø.

Siden industrialiseringen i 1800-tallet har vi skabt en økonomisk vækst med miljøforringelser som negativ konsekvens.

Verdensmål 8 handler også om at skabe bedre jobs til alle mennesker på kloden. I verdensmålet ligger f.eks. et mål om at komme tvangsarbejde, moderne slaveri og menneskehandel til livs. 

Moderne slaveri ses i de fleste lande. Det dækker en bred gruppe af folk, som bliver narret eller tvunget til at acceptere arbejdsvilkår, der ikke lever op til FN’s menneskerettigheder. Det indbefatter bl.a. menneskehandel. 

På verdensplan mener FN, at omkring 2.500.000 mennesker er ofre for menneskehandel. Ofte forbindes dette med prostitution, men tallet dækker også over mænd, kvinder og børn, som sendes til tvangsarbejde på fabrikker eller andre produktioner.

I Danmark har der fra 2002-2019 været 891 kendte tilfælde af menneskehandel i Danmark. Siden 2002 her den danske stat udarbejdet handleplaner mod menneskehandel. 

Bag verdensmålene ligger er også løftet om ”Leave No One Behind”, som handler om, at alle uanset fysiske eller psykiske handicaps eller funktionsnedsættelser skal have lige muligheder og rettigheder samt lige løn for arbejde af samme værdi på arbejdsmarkedet.
Læs mere her om et projekt som støtter op om Leave No One Behind i Danmark.