Industri, innovation og infrastruktur

Af ani
26.05.21
Verdensmål 09

Vidste du, at …

Man fremmer bæredygtig industri ved at investere i videnskabelig forskning og innovation? 

Mere end 4 milliarder mennesker har stadig ikke adgang til internettet, og 90 procent af dem bor i udviklingslandene. Det er afgørende at overvinde den digitale kløft for at sikre lige adgang til information og viden, og dermed fremme innovation og iværksætteri. Adgang til informations- og kommunikationsteknologi skal øges betydeligt og det skal tilstræbes at tilbyde alle adgang til Internettet inden 2030.

Industri, innovation og infrastruktur er et af 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Se mere på www.verdensmaalene.dk/maal/9

Del din idé til Industri, innovation og infrastruktur

Hvad gør du allerede?

Hvad kan du gøre for at vi sammen kan opnå målet om Industri, innovation og infrastruktur i vores lokalsamfund?

Del dine ideer her

Viden om

Herning Kommunes Byråd er kommet med forslag til, hvad den kommende kommuneplanrevision skal omhandle. Det kaldes for Planstrategien. Byrådet har besluttet at foretage en fuld revision af kommuneplanen med fokus på 5 udvalgte tværfaglige udviklingstemaer: Spændende uddannelsesby, Klima, Fremtidens erhverv, Det gode liv og Fremtidens ældre. Ydermere har byrådet udarbejdet Agenda 21-strategien hvori byrådets forslag til, hvordan der skal arbejdes med en bæredygtig udvikling, er beskrevet.

Lokalt vil Herning Kommune blandt andet gerne støtte studerende, der integrerer teori og praksis, og som er innovative og handlekraftige. Herning Kommune vil ligeledes udvikle innovative og bæredygtige løsninger på fremtidens udfordringer.
Herning Kommune vil kunne tilbyde efteruddannelse af høj kvalitet, der kan give et kompetenceløft på arbejdsmarkedet, og som sikrer evne til at tilpasse os nye arbejdsmarkedsområder og teknologier.
Læs mere om Herning Kommunes planstrategi her

Herning Kommune ønsker også at samarbejde om bæredygtig udvikling og vækst med kommunens borgere og erhvervsliv gennem partnerskaber, inddragelse og samarbejde.
Gennem årene har der været mange partnerskaber og samarbejdsprojekter.
Et eksempel er erhvervssamarbejde med Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster (LDC), som arbejder for at fremme innovation og bæredygtig vækst i små og mellemstore virksomheder. LDC har særlig fokus på cirkulær økonomi samt genbrug og genanvendelse.
Her kan du læse mere om Lifestyle & Design Cluster.