Bæredygtige byer og lokalsamfund

Af ani
01.11.21
Verdensmål 11

Vidste du, at…

Mere end halvdelen af verdens befolkning – svarende 3,9 milliarder mennesker - bor nu i byområder.
I 2050 vil dette tal være steget til 6,5 milliarder mennesker – svarende til to tredjedele af jordens befolkning.
Bæredygtig udvikling kan ikke opnås, hvis vi ikke ændrer den måde, vi bygger og planlægger vores byrum. 
 
Den hurtige byvækst i udviklingslandene, kombineret med stigende migration fra land til by, har ført til et boom af såkaldte megabyer. I 1990 var der 10 megabyer med 10 millioner indbyggere eller mere. I 2018 var der 33 megabyer. 

Ekstrem fattigdom er ofte koncentreret i byer, og de nationale og lokale myndigheder kæmper for at imødekomme den stigende befolkning i disse områder.
At gøre byer sikre og bæredygtige betyder at garantere adgang til sikre og billige boliger samt opgradere beboelse i slumkvarterer.
Bæredygtighed indebærer også investeringer i offentlig transport, skabelsen af grønne offentlige rum og forbedring af byplanlægning og bystyring, på en måde, hvorpå der opnås både større deltagelse og inddragelse. 

Del din ide til bæredygtige byer og lokalsamfund

Hvad gør du allerede?

Hvad kan du gøre for at vi sammen kan opnå målet om bæredygtige byer og lokalsamfund i vores lokalsamfund?

Del din idé på Herning Bibliotekernes digitale opslagstavle.

Viden om

Hvad betyder det at være en bæredygtig by?

FN definerede første gang begrebet bæredygtighed i 1980’erne som en udviklede der opfylder den nuværende generations behov uden det går ud over fremtidige generationer. En bæredygtig by er derfor en by, der er i stand til at opretholde et godt liv for dens indbyggere. Det kan være meget forskelligt alt efter om man er en megaby, en mindre dansk storby, eller en lille landsby.

I Danmark arbejder flere byer med verdensmålet ud fra et ønske om at blive at blive CO2-neutrale i den nærmeste fremtid. Aarhus har et mål om at nå det i 2025, København i 2030.