Ansvarligt forbrug og produktion

Af ani
30.11.21
Verdensmål 12

Vidste du at…

Verdens overforbrugsdag (Engelsk: Earth Overshoot Day) er den dag på året, hvor jordens befolkning har brugt den mængde ressourcer, som vores planet kan gendanne på et år.

I 1970 var denne dag d. 29. december.

I 2021 var det d. 29. juli. 

Viden om verdensmål 12

Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducere vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på. Landbruget er den største forbruger af vand på verdensplan, og kunstig vanding står nu for ca. 70 procent af alt forbrug af ferskvand beregnet til menneskeligt brug.
 
Effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer, er vigtige målsætninger for at nå dette mål. At tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald er også vigtigt. 

En stor del af verdens befolkning forbruger alt for lidt til at opfylde deres grundlæggende behov. En halvering af det globale madspild per indbygger på forhandler- og forbrugerniveau er vigtigt for at skabe mere effektive produktionsmetoder og forsyningskæder. Det kan forbedre fødevaresikkerheden og skubbe os i retning af en mere ressourceeffektiv økonomi.

Del din ide til Ansvarligt forbrug og produktion

Hvad gør du allerede?

Hvad kan du gøre for at vi sammen kan opnå målet om ansvarligt forbrug og produktion?

Del din idé på Herning Bibliotekernes digitale opslagstavle.