Livet på land

Af ani
01.03.22
Verdensmål 15

Viden om…

Længe har naturen på landjorden oplevet en negativ udvikling. Mennesket har i dag en så stor indflydelse på naturen, at mange af de naturlige økosystemer er under pres.

Tab af landbrugsjord foregår 30 til 35 gange hurtigere end den historiske hastighed. Tørke og ørkendannelse vokser også hvert år. 

12 millioner hektar går tabt hvert år, og det påvirker fattige samfund over hele verden. 

Af de 8,300 dyreracer, vi kender, er 8 procent uddøde og 22 procent er i fare for at uddø.

Livet på land handler om at skabe bedre betingelser for alt liv over havets overflade. Verdensmål nr. 13 skal sikre genoprettelse, bevarelse og bæredygtig brug af naturens økosystemer som skove, vådområder, tørre områder og bjerge inden 2030. 

Kilde: Verdensmaalene.dk og 2019 Global Assessment Report – United Nations

Vidste du at…

Mennesket har så stor en indflydelse på verdens dyrebefolkning, at hvis man gør denne op i vægt, består kun 4% af klodens dyreliv af vilde dyr. Alt andet udgøres af mennesket selv eller opdræt. 

Kilde. Our World in Data – Oxford University (2018).