Ørnhøj

Lokalarkivet der dækker Nr. Omme Sogn

Kontakt arkivet

Ørnhøj Lokalarkiv
Søndervang 5
6973 Ørnhøj

Åbningstider
Fra 1. marts til 29. november: søndag 14.00 – 16.00.
Fra 1. december til 29. februar: onsdag 13.00 – 15.00.

Tlf: 42 40 28 30
Email: arkivornhoj@herning.dk
Hjemmeside: www.ornhoj-arkiv.dk
facebook, søg: Ørnhøj Lokalarkiv
Leder: Jane Krause

Samlinger

På Ørnhøj Lokalarkiv finder du bl.a:

  • Skoleprotokoller
  • Kirkebøger
  • Folketællinger
  • Foreningsprotokoller
  • Person- og gårdbilleder fra Nr. Omme sogn
  • Bogsamling m. opslagsværker, både om sognet og landbrug m.m.

Arrangementer

Der afholdes generalforsamling (med diasshow) årligt, samt en række små arrangementer med specifikke emner (se arkivets egen hjemmeside for nærmere information).
Derudover har arkivet 4 skiftende udstillinger om året.

Igangværende projekter

Arkivets indsatsområde er:

  • Digitalisering af arkivets 1000 dias
  • Registrering af arkivets bogsamling
  • Digitalisering af arkivets fotos

Skulle du have lyst at blive frivillig i arkivet, så henvend dig til et bestyrelsesmedlem.

Udgivelser

Arkivet har medvirket til udgivelse af bøgerne:

Arkivets egen historie

Ørnhøj Lokalhistoriske Arkiv blev stiftet 1978. Initiativtagerne var Kirstine Jensen, Thorkild Munk og Anton Halkjær.
Siden 1993 har vi holdt til i samme bygning som Trehøje Museum på Søndermarksvej 2. Vi har indgang fra Søndervang 5.
Arkivet har fået stillet lokaler til rådighed af Herning kommune.

Arkivet bemandes udelukkende af frivillig arbejdskraft. For tiden er tilknyttet 5-6 personer.