Vind

Lokalarkivet der dækker Vind Sogn

Kontakt arkivet

Vind Lokalarkiv
Holstebrovej 20
Vind
7500 Holstebro

Åbningstid: Onsdage kl. 14.00-17.00 (lukket i juli)
Tlf: 97 43 03 03
Email: arkivvind@herning.dk
Hjemmeside: www.vindlokalarkiv.dk
Arkivleder: Gerda Troldtoft Jensen
 

Arkivmedhjælpere: Jens Gammelvind, Carsten Juul Sørensen & Rune Stjernholm

Samlinger

På Vind Lokalarkiv finder du bl.a. oplysninger om:

  • Foreninger
  • Institutioner
  • Gårde
  • Personer
  • Billeder (bl.a. klassebilleder, konfirmationsbilleder m.m.)
  • Avisudklip indsamlet igennem mere end 100 år
  • Lokal- og slægtshistoriske udgivelser
  • Folketællinger

Som noget helt specielt har vi Esbern Jespersens notater vedr. tilblivelsen af bogen Vind Sogn, 1938.

Der er mulighed for at få kopier af relevante data.

Arrangementer

Arkivet har åbent hver dag under Landsbyfestugen i juni samt ved det årlige julemarked i Landsbycenteret.

Igangværende projekter

Der arbejdes meget med inskanning af billeder og samt den ny hjemmeside, desuden registreres der arkivalier i Arkibas.

Udgivelser

Arkivet har udgivet Vind Sogns billedbog  af Af Frede Stehr Nielsen, Kaj Poulsen og Karl Gammelvind, 1989.
Bogen kan købes ved henvendelse til arkivet.

Arkivets egen historie

Lokalhistorisk Arkiv for Vind Sogn blev oprettet i 1979 på initiativ af lærer Frede Stehr Nielsen, samt gårdejere Jens Gammelvind og Kaj Poulsen.
Frede Stehr Nielsen var arkivets første leder. Derefter fulgte Jens Gammelvind, som var leder i årene 2004-2014. Bjarne Nielsen overtog pr. 1. juli 2014.

Arkivet var tidligere placeret på Vind Skole. Nu befinder det sig på Landsbycentrets førstesal med indgang fra klubhuset på bygningens bagside.