Organisation

Udfoldelsesfrihed, økonomisk sans, professionalisme og god dømmekraft


Værdier

Herning Kommune har formuleret fire værdier, som danner grundlag for vores måde at arbejde på.

Udfoldelsesfrihed

 • Vi giver os selv og hinanden frihed til at udvikle os
 • Vi udviser rummelighed, respekt og tillid over for hinanden
 • Vi stræber efter at handle proaktivt og lære af vores erfaringer
 • Vi kender rammerne, men vi tør også udfordre dem

Økonomisk sans

 • Vi tænker kreativt og dynamisk - med tanke på lønsomheden
 • Vi er ansvarlige over for hinanden - og over for økonomien
 • Vi bevarer overblikket og husker målet

Professionalisme

 • Vi baserer vores arbejde på faglighed
 • Vi værner om og udvikler vores faglige kompetencer
 • Vi arbejder for at realisere kommunens og afdelingens målsætninger
 • Vi gør en dyd ud af at agere professionelt i alle situationer og relationer

God dømmekraft

 • Vi indsamler viden til at kvalificere vores beslutninger
 • Vi holder en høj etisk standard i alt, hvad vi foretager os
 • Vi tør tænke stort - men vi tænker os godt om, før vi handler
 • Vi har hjertet med i alle beslutninger


Mission, vision og strategiske fokusområder

Mission
Herning Bibliotekerne er kommunens rum for intellektuel og kulturel kapacitet

Vision
Herning Bibliotekerne er lokalsamfundets moderne forsamlingshus, og omdrejningspunkt for dannelse, medborgerskab, fællesskab og mangfoldighed

Strategiske indsatsområder
Være et frit og inviterende demokratisk møde- og værested
Styrke borgernes mulighed for læring
Styrke borgernes mulighed for at opleve og deltage i kulturelle aktiviteter
Styrke formidlingen af bibliotekets fysiske og digitale samling
 

Organisationsdiagram

Se Herning Bibliotekernes organisationsdiagram her (PDF-format)

 

Bibliotekspolitik

Herning Kommunes Kulturpolitik