Velkommen til Herning Bibliotekerne

Viden skaber os - Kodning

Herning Bibliotekerne sætter fra 1. – 21. oktober fokus på videnskab og kodning i samarbejde med Danmarks Radio

Det sker
Kontakt
Åbningstider
Personale
Inspiration
Emne­register
Digitale tilbud
Print og kopi
Book bibliotekar
Hjælp
Herning Bibliotekerne stiller skarpt på FN’s verdensmål
Gennem læring, formidling og viden sætter vi fra efteråret 2020 fokus på FN’s verdensmål i et samarbejde med Herning Kommune. Vi ser nærmere på emner som klima, bæredygtighed, fattigdom, uddannelse og undersøger, hvordan vi alle kan gøre en lille indsats i vores hverdag – og sammen skabe en betydelig forskel.
Gennem forskellige arrangementer, læringsforløb og bæredygtige samarbejder vil vi tage pulsen på de 17 verdensmål, og vi henvender os til både børn, unge og voksne.
Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitets-udddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energi
Anstændige jobs og økonomisk vækst
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber for handling
Verdensmålene