Skolekataloget 2021/2022

Børn skal præsenteres for litteratur – hver dag

Herning Bibliotekerne har som målsætning, at alle børn i kommunen skal møde litteraturen i alle dens afskygninger hver dag.
Derfor åbner vi dørene for børn i alle aldre; også når de går i skole.

Vi har sammensat et katalog med både litterære, teknologiske og kreative forløb, hvor vi har rammerne, fagligheden og ressourcerne til at byde jer velkommen til lærerige dagsbesøg, kortere undervisningsforløb og events.

Covid-19

Grundet covid-19 situationen tilbyder Herning Bibliotekerne udelukkende online forløb til skoleklasser.
Når biblioteket åbner igen vil de fysiske aktiviteter gentages

Kontakt

Læs kataloget godt igennem - og kontakt os for en aftale på biblaering@herning.dk

Ønsker du at blive informeret når vi opdaterer vores skolekatalog? Tilmeld dig opdateringer her

Indholdsfortegnelse – klik og læs mere
 

Sådan booker man et forløb

Send en mail til biblaering@herning.dk

Vi vil gerne vide følgende:

 • Hvilken skole kommer I fra?
 • Hvilket tilbud ønsker I?
 • Hvornår ønsker I at komme?
 • Klassetrin.
 • Antal elever.
 • Antal deltagende lærere.
 • Kontaktoplysninger, herunder mailadresse på den ansvarlige lærer.
 • Øvrige oplysninger, der kan være relevante for besøget.

Se venligst max antal deltagere på de enkelte forløb.
Herning Bibliotekerne gør opmærksom på, at alle forløb i skolekataloget fordeles efter først-til-mølle-princippet – dog forbeholder vi os retten til at fordele bredt og med mulighed for, at så mange skoler som muligt får glæde af tilbuddene.
 
Vi glæder os til at byde jer velkommen.

Kend din by

4.-9. klasse
QR-løb Kend din by

Historie 4.-9. klasse Varierende Herning midtby

Dyk ned i Hernings lokalhistorie med dette QR-løb, som tager klassen rundt til de forskellige historiske seværdigheder i Herning.

Her ledes klassen forbi Herning-egnens ældste historie ved Herningsholm, over opdyrkningshistorien i Knudmosen, tekstilindustrien ved Tekstilmuseet, krigen og besættelsen i Mindeparken, samt det moderne Herning i midtbyen.

Ved hver seværdighed vil der være en QR-kode, som eleverne kan scanne og få information om seværdigheden ned på deres telefon. Ved hver post, er der flere spørgsmål, som eleverne kan reflektere over og svare på i fællesskab.

Hent lærervejledning her
Hent kort med posternes placering her

Ved spørgsmål kontakt:
Jonas Søgård Nielsen, 22609816, bibjsn@herning.dk

Online-forløb

1.-10. klasse
MakerSpace - Maker-talk

Tværgående 1.-10. klasse 1 time Biblioteket i Herning eller lokalbibliotekerne

I bibliotekets MakerSpace vil vi rigtig gerne hjælpe elever og lærere med at blive klædt på til en hverdag, hvor begreber som 'Det 21 århundredes kompetencer', 'problemløsning og innovation', samt 'videnskonstruktion' fylder mere og mere, imens udbuddet af online platforme, apps og andre digitale tilbud bliver større, bedre og mere uoverskueligt.

Til en Makertalk har I mulighed for at blive introduceret til en række udvalgte apps, online platforme og værktøjer som kan bruges i undervisningen med 21 Century Skills og som eleverne måske endda vil have lyst til at bruge i deres fritid.

Makertalken kan tilpasses så den passer til din undervisning og dine elever, så vi vil rigtig gerne vide hvis du har nogle særlige ønsker.

3.-10. klasse
Booktalk - turboindsprøjtning af inspirerende læsestof

Dansk 3.-10. klasse Ca. 30 minutter MS Teams

På biblioteket er vi optaget af, at børn får lyst til at læse.

Dette kræver, at børn præsenteres for et bredt og varieret udbud af forskellige materialer, genrer og formater.

Vi tilbyder en turboindsprøjtning af inspirerende læsestof.

På grund af corona-pandemien vil vi mødes online via Teams, hvor klassen vil få præsenteret en masse spændende bøger, der alle er at finde på eReolen eller eReolenGO.

4.-8. klasse
Makerspace – 3D-print

Tværgående 4.-8. klasse 90 minutter Optaget webinar

Biblioteket giver via et optaget webinar en introduktion til 3D-design og -print.
Eleverne skaber og designer deres eget produkt i tegneprogrammet Tinkercad og sender efterfølgende filerne til print på bibliotekets 3D-printere.
Eleverne kan fx lave nøgleringe, slikskåle, navneskilte…

Skolen betaler for materialer ifm, 3D-print.
Prisen vil maksimalt være 250 kr. pr. klasse.

4.-10. klasse
Online biblioteksintroduktion

Alle 4.-10. klasse 60 minutter Online i MS Teams – hele året

Herning Bibliotekerne vil gerne tilbyde en online biblioteksintroduktion, hvor eleverne bliver guidet igennem alle de digitale biblioteksmaterialer og -databaser, der passer til deres alder og evt. fag/emne. Mere end 90% af bibliotekets materialer findes i dag online og langt de fleste kan bruges hjemmefra, blot du har et lånerkort og bor i Herning kommune.

Vi kigger på, hvordan eleverne kan søge materiale via Herningbib.dk, så de får noget, der passer til deres alder/klassetrin. Undervejs vil der være små opgaver, som eleverne skal løse. Arbejder I med et bestemt emne, kan der tages udgangspunkt i det.

Rent teknisk bruger vi MS Teams. Alle elever bør inviteres til mødet, så de sidder ved hver deres pc og har mulighed for at løse opgave i programmet.

Inden forløbet finder sted, bør alle elever være oprettet som låner ved Herning Bibliotekerne. Det kan gøres via formular, der sendes ud ved tilmelding til forløbet. Alternativt kan barnets forældre ringe til biblioteket og aftale oprettelse af lånerkort via videobetjening.

5.-9. klasse
Digital dannelse – et digitalt forløb

Alle 5.-9. klasse 60 minutter Online i MS Teams – hele året

Digital dannelse – et digital forløb er et forløb, hvor vi kigger på unges medie forbrug, samt sætter fokus på deling afbilleder, kommunikation og god opførsel på nettet.

6.-8. klasse
Informationssøgning og kildekritik – 30 minutter

Tværgående tema 6.-8. klasse 30 minutter På Teams

Når man søger information på nettet, finder man ikke altid noget brugbart.

Derfor har vi lavet dette skoleforløb, der kan kvalificere elevernes informationssøgning og kildekritiske kompetencer

Formålet er at eleverne får en forståelse for at søge den rigtige information og lærer at vurdere deres kilder.

Pga. af de nuværende Corona-restriktioner er forløbet et 30 min oplæg over Microsoft Teams, hvor klassen får kendskab til fake news, informationssøgning og kildekritk.

6.-8. klasse
Informationssøgning og kildekritik – 120 minutter

Alle 6.-8. klasse 120 minutter Online i MS Teams – hele året

Normalt tilbyder vi i Afdeling Læring et forløb på 5 timer på biblioteket i informationssøgning og kildekritik, som ligner en almindelig undervisningssituation. Det kan vi selvfølgelig ikke helt overføre til et online forløb, og derfor er dette forløb noget helt andet. Vi har dog bestræbt os på at bevare dialogen med eleverne og stadig give mulighed for spørgsmål og svar undervejs i forløbet.

Et online-forløb på kun 2 timer betyder klare valg og fravalg i temaer og opgaver. Derfor får læreren også links til et videre – og mere grundigt - arbejde, hvis det har interesse.

Forudsætninger for online-forløbet
For at vi kan gennemføre forløbet online og i den forkortede version, er der noget teknik, som skolen må klare, ligesom der er en smule forberedelse, som klassen må igennem.
Det er uddybet herunder som ”Det praktiske” og ”Klassens forberedelse”.

Det praktiske
Eleverne har adgang til Teams og er bekendt med at tilslutte og slukke for lyd og video, deling af skærm samt chatfunktionen.
Eleverne har hver en pc og et head set med mikrofon til rådighed, da elever og instruktør skal kunne dele skærme, chatte og håndtere video og lyd på Teams.

Læreren har en mobiltelefon til rådighed under hele forløbet, så vi kan komme i kontakt med hinanden udenom Teams.
Læreren har en mailliste eller lignende med alle elevers mailadresser. 2 gange i forløbet skal der sendes en fil med opgaver ud til eleverne. Det er nødvendigt, at alle får filen elektronisk, da en del af opgaveløsningerne er at finde nogle links til sider på nettet, som skal vises/deles med os andre.

Klassens forberedelse
Eleverne skal inden forløbet have set 4 små film på i alt 20 minutter

7.-9. klasse
Biblioteksintroduktion i forbindelse med opgaveskrivning

Alle 7.-9. klasse 60-75 minutter Biblioteket i Herning

Formålet med en biblioteksintroduktion er at gøre eleverne i stand til at søge relevant information i forbindelse med opgaveskrivning. Vi kigger på, hvordan eleverne kan søge materiale via Herningbib.dk samt relevante databaser ift deres emne/opgave. Mere end 90% at bibliotekets materialer findes i dag online og langt de fleste kan bruges hjemmefra, blot du har et lånerkort og bor i Herning kommune.

Rent teknisk bruger vi MS Teams. Alle elever bør inviteres til mødet, så de sidder ved hver deres pc og har mulighed for at løse opgaver undervejs.

Inden forløbet finder sted, bør alle elever være oprettet som låner ved Herning Bibliotekerne. Det kan gøres via formular, der sendes ud ved tilmelding til forløbet. Alternativt kan barnets forældre ringe til biblioteket og aftale oprettelse af lånerkort via videobetjening.

8.-10. klasse
What’s up USA?

Historie og samfundsfag 8.-10. klasse 2x60 min På Teams

USA er en nation der skaber undren og fascination. En nation som vi hører meget om i de danske medier. Senest i forbindelse med præsidentvalget, Bidens første 100 dage og Blacklivesmatters#. Men hvorfor agerer amerikanerne som de gør og hvordan finder man hoved og hale i deres politiske valgsystem?

Med forløbet sætter vi fokus på de lange linjer i amerikansk historie og fokus på det politiske system, da bl.a. sidste præsidentvalg trækker lange spor ind i hvordan vi i DK tænker og taler om politik.

Tema

4.-9. klasse
Kickstart din klasses arbejde med FN’s verdensmål (Coronatilpasset forløb)

Dansk og samfundsfag 4.-9. klasse 30 minutter Via Teams

Jo flere der kender FN’s verdensmål, desto flere er vi til at sikre, at de bliver ført ud i livet. Derfor skal hele verden lære om verdensmålene.

Formålet med dette forløb er, at få eleverne til at tale om og reflektere over verdensmålene. Der er i alt 17 verdensmål og 169 delmål, som skal handler om at løse nogle af klodens allerstørste udfordringer. Alle mål er vigtige, og alle mål hænger sammen.

Vi vil i et skoleforløb skabe et dybere kendskab til verdensmålene: Hvor er verdensmålene nødvendige? Hvorfor skal vi lære om verdensmålene? Og hvilket verdensmål synes den enkelte elev er det vigtigste?

Pga. af de nuværende Corona-restriktioner er forløbet et 30 min oplæg over Microsoft Teams, hvor klassen får den nødvendige baggrundsviden om verdensmålene og får præsenteret forskellige måder at arbejdere videre med dem på.

4.-10. klasse
Undervisningsforløb med FN’s verdensmål nr. 5 – Ligestilling mellem kønnene (Coronatilpasset forløb)

Dansk, historie og samfundsfag 4.-10. klasse 30 minutter Via Teams

Undervisningsforløbet giver en kort gennemgang og introduktion af FN’s verdensmål nr. 5 – Ligestilling mellem kønnene. Derudover gives en kort introduktion til hvad verdensmålene er og betyder, samt hvad FN er.

Eleverne vil blive vist to korte videoer om verdensmålene, og om hvorfor ligestilling er vigtigt opnå.

Eleverne vil ligeledes blive udsat for en kort brainstorm og vil blive opfordret til at dele deres tanker omkring ligestilling på Herning Bibliotekernes online delepadlet for verdensmålene.

Forløbet har form af en kort digital præsentation af ca. 30 minutters varighed, for at imødegå alle corona-restriktioner. Underviseren vil være med over Microsoft Teams

4.-10. klasse
Undervisningsforløb med FN’s verdensmål nr. 10 – Mindre Ulighed (Coronatilpasset forløb)

Dansk, historie og samfundsfag 4.-10. klasse 30 minutter Via Teams

Undervisningsforløbet giver en kort gennemgang og introduktion af FN’s verdensmål nr. 10 – Mindre ulighed.

Derudover gives en kort introduktion til hvad verdensmålene er og betyder, samt hvad FN er.

Eleverne vil blive vist to korte videoer om verdensmålene, og om hvorfor mindre ulighed er vigtigt at opnå.

Eleverne vil ligeledes blive udsat for en kort brainstorm og vil blive opfordret til at dele deres tanker omkring ulighed på Herning Bibliotekernes online delepadlet for verdensmålene.

Forløbet har form af en kort digital præsentation af ca. 30 minutters varighed, for at imødegå alle corona-restriktioner. Underviseren vil være med over Microsoft Teams.

Særlige tilbud

6. klasse
Smart Parat Svar

Tværfagligt 6. klasse En dag Biblioteket i Herning den 2. december 2020

Smart Parat Svar er en landsdækkende, supersej, sjov og svær quiz, hvor 6. klasser dyster om at blive ”Danmarks Klogeste Klasse”.

Der afholdes lokalrunde den 2. december 2020, og vinderen går derefter videre til den regionale runde, som afholdes den 13. januar 2021 Vinderen af den regionale runde går direkte videre til den store nationale finale i Odense, der afholdes den 3. februar 2021.

Quizzen tager udgangspunkt i et udsnit af skøn- og faglitteratur. Der dystes i kategorier som politik, computerspil, sport, YouTube-stjerner og meget, meget mere.
Smart Parat Svar er en holdkonkurrence med fem deltagere fra hver klasse, og de øvrige klassekammerater er selvfølgelig med hele vejen som heppekor.

Tilmeldingsfrist: 1.november 2020

7. klasse
Book Challenge for 7. klasser 2021/2022

Dansk 7. klasse 2021/22 Perioden september-november 2021, tilmelding fra 1. april Afslutningsevent på Fermaten fredag, den 26. november 2021

Book Challenge er et læsekoncept for Herning Kommunes 7.klasser, hvor eleverne løser 4 forskellige litteratur-udfordringer.

Klassen låner en stor kasse med nyere litteratur for målgruppen og arbejder med forskellige kreative udtryksformer hen over efteråret.
Læreren afgør, hvor meget tid og energi, der skal afsættes til arbejdet.

26. november 2021 mødes klasserne på Fermaten til et brag af et event, hvor eleverne viser resultaterne for hinanden og et veloplagt dommerpanel, der selv kvitterer med indlæg for de unge om litteratur og ungdomskultur.

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet fra 1. april på Book Challenge´s hjemmeside, hvor der udfyldes og indsendes en formular.

Det er også på denne hjemmeside du fra 1. april vil finde vejledning, inspiration, materialer, tips og gode råd til hele arbejdet med Book Challenge.

0.-10. klasse
Den Store Læsefestival 2021

Adgang til litteratur er en afgørende forudsætning for at blive en god læser, og på Biblioteket i Herning har vi en målsætning, der lyder, at alle børn og unge skal have adgang til og møde litteratur hver dag.

For at leve op til dette gør vi dagligt en stor indsats for at fremme og præsentere litteraturen bredt og i mange forskellige formater.

For mange børn er en forfatter noget ganske særligt. De møder forfatternavne, når de tager en bog ud af reolen, i danskundervisningen, eller når de ser en film. Men hvem gemmer sig bag navnet? Dét er altid et mysterium for en læser.

22. januar 2021 afholder vi Den Store Læsefestival på Biblioteket i Herning. Her er alle skoleelever i Herning Kommune inviteret til et brag af en fest.
Eleverne vil møde en lang række danske forfattere og illustratorer, der vil tage dem med ind i litteraturens magiske verdener.
Den Store Læsefestival vil danne en ramme for nye oplevelser, pirre til nysgerrighed, forundring og refleksion.

Invitation bliver sendt ud via din lokale PLC i løbet af efteråret.

Se mere på: www.laesefestival.dk

0.-10. klasse
Forskningens Døgn

Tværfagligt , naturfag 0.-10. klasse Uge 17, ½-1 time I 2021 er alle oplæg online

Alle kan bestille gratis foredrag hos Forskningens Døgn i uge 17, men her har biblioteket udvalgt nogle spændende, sjove og øjenåbnende foredrag til skolerne, som du kan deltage i på et arrangeret Teamsmøde sammen med din klasse.

Du kan vælge imellem:
- Indskoling:
"AV! Hvad sker der, når du slår dig?” v/ Rie Bager Hansen
Mandag, 26/4, kl. 9-10
Her ønsker Rie, at børnene sender et ord med ved tilmeldingen, som børnene tænker på, når de tænker ”AV”.

- Mellemtrin: ”Zoologisk Have optrævler sortbørs for truede dyr med dna fra et enkelt chimpansehår” v/Peter Fransen
Tirsdag, 27/4, kl. 9-10

- Overbygning:
”Hvordan påvirker algoritmer vores samfund?” v/Vedran Sekara
Tirsdag, 27/4, kl. 13-14

Du kan læse mere om foredragene på Forskningens Døgns hjemmeside

Alt du skal gøre er at tilmelde dig til bibkgu@herning.dk senest tirsdag, den 20/4 med følgende oplysninger:

 1. skole
 2. klasse
 3. elevantal
 4. lærerens navn
 5. lærerens mail
 6. lærerens telefonnummer
 7. ønsket foredrag
  • Indskoling: ”Av! Hvad sker der, når du slår dig”
  • Mellemtrin: ”Zoologisk Have optrævler sortbørs for truede dyr med dna fra et enkelt chimpansehår”
  • Overbygning: ”Hvordan påvirker algoritmer vores samfund?”

Skolens pædagogiske personale
Introduktion til bibliotekets skolekatalog og rundvisning for det pædagogiske personale

Forberedelse Skolens pædagogiske personale 60 minutter På biblioteket i Herning og lokalbibliotekerne i uge 27 og 32.

Særtilbud i forberedelsesugerne 27 og 32.

Herning Bibliotekerne har som målsætning, at alle børn i kommunen skal møde litteraturen i alle dens afskygninger hver dag.
Derfor åbner vi dørene for børn i alle aldre; også når de går i skole.

Vi har sammensat et katalog med både litterære, teknologiske og kreative forløb, hvor vi har rammerne, fagligheden og ressourcerne til at byde jer velkommen til lærerige dagsbesøg, kortere undervisningsforløb og events.

I forbindelse med skolernes pædagogiske personales forberedelsesuger i uge 27 og 32 vil Herning Bibliotekerne derfor invitere til en kort introduktion i bibliotekets skolekatalog, øvrige tilbud og en rundvisning på biblioteket.

Oplæg og rundvisning har tilsammen en varighed på 60 min.

Vi kan tage en skole ad gangen.

 

OBS: Nedenstående tilbud tilbydes først igen når Covid-19 situationen tilbyder det

Faste tilbud

Litteratur

0.-10. klasse
Booktalk - turboindsprøjtning af inspirerende læsestof

Dansk 0.-10. klasse 1 -2 timer Biblioteket i Herning, lokalbibliotekerne eller på skolen

På biblioteket er vi optaget af, at børn får lyst til at læse.
Dette kræver, at børn præsenteres for et bredt og varieret udbud af forskellige materialer, genrer og formater.
Vi tilbyder en turboindsprøjtning af inspirerende læsestof.

Bøgerne vil være særligt udvalgte og tilpassede den enkelte klasse.

Skønlitteraturen inviterer læseren ind i nye, spændende verdener og anderledes miljøer. I dette møde vil der skabes rum for refleksion, som er en nødvendighed i forhold til børns identitetsdannelse og videre ageren i det omgivende samfund.

Også faglitteraturen åbner nye verdener, giver indsigt og ikke mindst viden om alt mellem himmel og jord. Bliv nysgerrig på den verden, der omgiver os og lær om historiske begivenheder, spændende personligheder, madopskrifter, DIY, kroppen og meget, meget mere.
En booktalk om faglitteratur kan tilpasses en emneuge, et temaforløb eller være inspiration til et bestemt fagområde.

Vi kan sagtens lave en kombination af både fag– og skønlitteratur.
Skriv til os, så finder vi en løsning, der passer til din klasse.

0.-10. klasse
Bøger til børn – et tilbud til lærere og forældre

Dansk 0.-10. klasse 45 minutter Biblioteket i Herning, lokalbibliotekerne eller på skolen

Det er vigtigt, at børn bliver præsenteret for litteratur gennem hele deres opvækst.

Derfor tilbyder vi et arrangement, hvor vi vil inspirere både forældre og lærere og gennemgå en bred vifte af børnelitteratur til selvstændig læsning, højtlæsning samt spændende faglitteratur.

Tilbuddet egner sig også godt til et forældremøde, en pædagogisk dag eller et afdelingsmøde.

Teknologi

4.-9. klasse
MakerSpace - Programmering med Ozobotter

Tværgående 4.-9. klasse 2 timer Biblioteket i Herning eller lokalbibliotekerne

Ozobotten er en af de mindste robotter i verden, som kan programmeres.

Ozobotten måler kun 2.5 x 2.5 x 2.5 cm og kan programmeres ved hjælp af farvekoder til at køre på papir og som blokprogrammering på en Ipad.

I dette forløb skal vi efter en introduktion til Ozobotterne og farvekoderne programmere baner, som evt. kan sættes sammen, hvis tiden tillader det.

Er der god tid, kan vi måske nå et slag Ozobotbowling.

4.-10. klasse
Makerspace – Folieskæring

Samfundsfag, håndværk/design 4.-10. klasse 2 timer Biblioteket i Herning, lokalbiblioteket eller på jeres skole

Her kan I designe og printe stickers af folie til at sætte på mobiltelefoner, bøger o. lign.
Der kan også laves tryk til T-shirts, tasker mm.

I har nu to muligheder for at vælge størrelser på jeres tryk:
”Den lille folieskærer” – 15 x 15 cm
Antal stickers 2 stk.
”Den store folieskærer” – A4 ark
Antal stickers 1 stk. -

Priser:
Vinylfolie (akrylfolie og tekstilfolie):
- 10 x 10 cm 1 kr.
- A4 5 kr.

Obs:
Grundet stor interesse for forløbet, kan vi først tage nye bookinger ind fra uge 45!
T-shirts, net, kasketter mm. til tekstiltryk medbringer du selv.
På grund af Corona situationen skal der være min. 1 lærer pr. 10 elever.

Information

0.-10. klasse
På besøg på biblioteket

Alle fag 0.-10. klasse 1 time og 25 minutter Biblioteket i Herning eller lokalbibliotekerne

Formålet med dette tilbud er at lære eleverne at bruge biblioteket og søge i bibliotekets database, så eleverne efterfølgende kan finde de materialer, de har brug for.
Eleverne vil desuden blive introduceret til Herning Bibliotekernes digitale tilbud, herunder forskellige databaser, som eleverne kan tilgå via bibliotekets hjemmeside.

Forløbet kombineres med en rundvisning på biblioteket, samt tilbud om at eleverne kan blive oprettet som brugere på biblioteket.

For 0.-1. klasse indgår der både en skattejagt og højtlæsning under besøget.

OBS: Hvis eleverne skal oprettes som brugere, skal forældrene på forhånd udfylde en blanket med oplysninger om eleverne. Blanketten returneres til biblioteket en uge før besøget.

4.-6. klasse
Verdensmålene grundforløb

Dansk 4.-6. klasse 120 minutter Biblioteket i Herning, lokalbibliotekerne eller på skolen

Jo flere der kender FN’s verdensmål, desto flere er vi til at sikre, at de bliver ført ud i livet. Derfor skal hele verden lære om verdensmålene.

Formålet med dette forløb er, at få eleverne til at tale om og reflektere over verdensmålene. Der er i alt 17 verdensmål og 169 delmål, som skal handler om at løse nogle af klodens allerstørste udfordringer. Alle mål er vigtige, og alle mål hænger sammen.

Vi vil i et skoleforløb skabe et dybere kendskab til verdensmålene: Hvor er verdensmålene nødvendige? Hvorfor skal vi lære om verdensmålene? Og hvilket verdensmål synes den enkelte elev er det vigtigste?

Derudover vil vi være eksperimenterede i workshops omhandlende verdensmål nr. 7 – Bæredygtig energi, verdensmål nr. 12 – Ansvarligt forbrug og verdensmål nr. 13 – Klimaindsats.

Digital dannelse

1.-3. klasse
Digital dannelse 1.-3.klasse

Dansk – understøttende undervisning 1.-3. klasse 1 time og 30 minutter På biblioteket i Herning, lokalebibliotekerne eller på skolen

Digital dannelse for 1.-3.klasse vil lære eleverne om forskellige former for fællesskaber, hvad er sociale medier, de bliver emoji-eksperter mm. Til slut arbejder vi med fem tommelfingerregler for god opførsel på nettet.

Alt dette sker gennem cases og øvelser, hvor dialogen er i fokus. Vi inddrager elevernes egne erfaringer om forskellen på online venner og venner i den fysiske verden.

Hvis din klasse er storforbruger af et specifikt medie, så meld gerne det ind, så vi kan tage udgangspunkt i det i undervisningen, ex. TIKTOK, ROBLOX, FORTNIGHT, SNAPCHAT mm.

Vi tager en klasse ad gangen.

4.-6. klasse
Digital dannelse 4.-6.klasse

Dansk – understøttende undervisning 4.-6. klasse 1 time og 30 minutter På biblioteket i Herning, lokalebibliotekerne eller på skolen

I Digital dannelse for 4.-6.kl. lærer man at vurdere konsekvenserne af egne og andres ytringer, samt hvorfor og hvor let der kan opstå misforståelser.

Eleverne lærer ligeledes gennem cases at sætte sig i andres sted og blive bevidst om konsekvenserne af egne og andres ytringer på internettet.

Vi tager en snak om de sociale medier som eleverne bruger i deres digitale hverdag, ex. TIK TOK, Snapchat samt forskellige online spil.

Afslutningsvis skal de lære at kende forskel på det offentlige rum og det private rum samt hvordan de bliver ansvarlige deltagere på de sociale medier.

Vi kan tage en klasse ad gangen.

7.-9. klasse
Digital dannelse 7.-9.klasse

Dansk – understøttende undervisning 7.-9. klasse 2 timer På biblioteket i Herning, lokalebibliotekerne eller på skolen

Hvordan holder man en ordentlig tone på de sociale medier og mobilen, så man ikke krænker andre eller skader sig selv? Hvad må man dele og hvad er ulovligt? Hvad er forskellen på at kommunikere i det virkelige liv og online? Hvad er digitale fodspor, og hvordan kan de forfølge en? Hvorfor er der filtre på alle billeder og hvad er fake nudes?

Ved hjælp af oplæg, cases og øvelser berører vi ovenstående temaer og bidrager til at udvikle den almene digitale dannelse hos eleverne.

Vi kan tage en klasse ad gangen.

9.-10. klasse
Styr på den digitale postkasse

Tværgående 9.-10. klasse 60 hhv. 90 minutter Biblioteket i Herning eller lokalbibliotekerne

Formålet er at give de unge kendskab til og forståelse for brugen af den digitale postkasse.

Mange unge mangler indblik i, hvorfor og hvordan de skal forholde sig til den digitale postkasse. Gruppediskussioner, sjove videoer og quizzer er her midlet til at højne elevernes digitale kompetencer i forhold til at være digitale borgere i samfundet.

Bemærk:
60 minutter: Udelukkende fokus på den digitale postkasse.
90 minutter: Tilvalg af en generel biblioteksintroduktion.

8.-10. klasse
Data – en del af teknologiforståelse

IT og medier, samfundsfag, teknologiforståelse 8.-10. klasse 2 timer På biblioteket i Herning, lokalebibliotekerne eller på skolen

En datarevolution er i gang. Sensorer, netværk og kameraer alle vegne registrerer alt omkring os. Big data opsamles og gør os klogere på vores liv og fremtid, men big data giver også mulighed for misbrug af data.

Hvad kan vi bruge data til? Hvordan kan vi selv udnytte de data, der er omkring os og om os, og som i stigende grad er til rådighed? Hvem har retten til vores digitale fodspor? Hvem ejer de data, som vi afgiver, uden at vi måske er bevidste om det?

Via læringsaktiviteter arbejder vi med begreberne datadannelse og datademokrati: vi skaber data og udvikler nye måder at forstå data på. Eleverne skal bl.a. visualisere indsamlede data og formidle deres projekter. Ligeledes kommer vi ind på etisk anvendelse, misbrug og lovgivning på området. Som afslutning skal eleverne formulere et forslag til en lov, som sikrer, at private data ikke kan misbruges af dem med de bedste IT-færdigheder og den største kapital i ryggen.

Hvis forløbet skal foregå på skolen skal vi bruge internetadgang og en projektor.

Vi kan tage en klasse ad gangen.

Få besked når skolekataloget opdateres
Dit navn
Din skole

BEMÆRK!: Indsæt aldrig CPR-nummer eller følsomme oplysninger i formularen. Læs mere om behandlingen af persondata i vores privatlivspolitik.