Oversigt over gebyrer ved Herning Bibliotekerne

Takster


Gebyr ved overskridelse af lånetid for voksne

1 - 7 dage efter lånetidens udløb 20 kr.
8 - 30 dage efter lånetidens udløb 120 kr.
Mere end 30 dage efter lånetidens udløb 230 kr.


Gebyr ved overskridelse af lånetid for børn (0-13 år)

1 - 7 dage efter lånetidens udløb 10 kr.
8 - 30 dage efter lånetidens udløb 55 kr.
Mere end 30 dage efter lånetidens udløb 120 kr.


Øvrige gebyrer

Låneretten fortabes ved skyldigt beløb (regninger/gebyr) på mere end 200 kr.
Budafhentning 250 kr.
Incassoregning 100 kr.
Ekspresservice Særlig folder
Påmindelse om lånetids udløb 2 dage før pr. mail eller sms Gratis
Bortkommet materiale: Materialets pris + klargøring på 75 kr.
Fotokopi / print selvbetjening (sort/hvid + farve) A4 (Vejledning) 2,00 kr.
Fotokopi / print selvbetjening (sort/hvid + farve) A3 (Vejledning) 3,00 kr.

 

Takster for arkivfagligt arbejde

Scanning og brug af billeder og filmklip  
Pris pr. udleveret foto/filmklip til privat/ikke kommercielt brug 50 kr. pr. stk.
Pris pr udleveret foto/filmklip til kommercielt brug (engangslicens) 500 kr. pr. stk.
   
Forespørgsler  
Spørgsmål, der kan besvares inden for ½ time er gratis, herefter er prisen pr. på-begyndt time 500 kr.

 

Betaling af gebyrer

Se hvordan her >>

 

Taksterne er gældende fra den 1. januar 2018.

Bemærk:
På grund af ophavsretslige forhold, kan erstatningsprisen på film og spil være op til 4.000 kr.