• Bog

Manifest stafet

(2019)
Samling af manifester skrevet af arkitekter og fagfolk, hvori de forholder sig til arkitekturens rolle og værdigrundlag i samfundet anno 2019