Søg Find Vurdér

Herning Bibliotekernes tilbud til grupper af studerende

Herning Bibliotekerne tilbyder en række korte undervisningsforløb, der retter sig mod ungdoms- og videregående uddannelser i kommunen. Formålet med tilbuddene er dels at støtte op om uddannelsesinstitutionerne og styrke de studerendes kompetencer indenfor områder som informationssøgning, databasekendskab og kildevurdering, dels at oplyse om bibliotekets øvrige generelle og relevante tilbud til de studerende under uddannelsen.

Kataloget og tilbuddene retter sig mod dig som underviser, og du finder på de næste sider en række undervisningstilbud, du kan tilmelde din gruppe/hold/klasse. De fleste kurser foregår på Biblioteket i Herning, mens andre gennemføres ”ude af huset” eller i et samarbejde mellem uddannelsesinstitution og biblioteket. Eksempelvis tilbyder vi at deltage på skolens morgensamling eller koordinerede samarbejdsforløb.

Undervisningstilbuddene spænder vidt - fra informationssøgning og introduktion til studierele-vante søgebaser, koordinerede undervisnings- og workshopforløb ifm. Gyldendals undervisningstilbud under ”Ny Læring” på Litteraturportalen til generelle introduktioner til biblioteket og kurser i specifikke emner som kildekritik og søgning af primære kilder.

Du booker et undervisningsforløb ved at sende en mail til kontaktpersonen for det pågældende forløb.

  • Vær opmærksom på, at der kan være loft over antallet af kurser, og at vi derfor er nødt til at fordele aktiviteterne løbende efter ”først-til-mølle”-princippet.
  • Vær også opmærksom på, at du skal kontakte os minimum 1 måned inden, du ønsker undervisningen sat i gang.

Herunder kan du klikke dig ind på - og læse mere om - de enkelte tilbud.

Løbende events og tilbud til ungdomsuddannelserne
Introduktion til Herning Bibliotek HF, HTX, STX, HHX, EUX
De studerende introduceres, via en blanding af oplæg og opgaver som løses rundt i biblioteket, til husets mange tilbud, der kan gøre studietiden nemmere for dem.
Fag: Alle
Formål: At gøre de studerende fortrolige med at benytte biblioteket og give dem kendskab til bibliotekets mange tilbud til dem
Indhold: De studerende introduceres, via en blanding af oplæg og opgaver som løses rundt i biblioteket, til husets mange tilbud, der kan gøre studietiden nemmere for dem. Her præsenteres ”Book en bibliotekarordningen”, bibliotekets søgebase, hvordan man finder materialerne, muligheden for at skaffe materialer fra andre biblioteker samt kendskab til bibliotekets mange forskellige databaser. Det er også mulighed for at blive oprettet som låner og se de mange måder man kan bruge de fysiske rammer på biblioteket på hvad enten det er til studie eller fritidsbrug.
Dato/periode: Efter aftale
Sted: Biblioteket
Varighed: 70 min
Forberedelse: Hvis man ønsker at blive oprettet som låner, skal man medbringe sundhedskort samt billedlegitimation.
Kontakt: Grete Halling, bibgh@herning.dk, tlf. 51 70 29 65
Indlæg om biblioteket til morgensamlinger HF, HTX, STX, HHX, EUX
Præsentation af book en bibliotekarordningen og de services biblioteket generelt tilbyder de studerende.
Fag: Alle
Formål: I forbindelse med opgaveskrivning at gøre de studerende opmærksom på muligheden for at de kan booke en bibliotekar til at hjælpe med søgestrategi, når de skal i gang med litteratursøgning.
Indhold: Præsentation af book en bibliotekarordningen og de services biblioteket generelt tilbyder de studerende.
Dato/periode: Efter aftale
Sted: Ved morgenmøde på studiestedet
Varighed: 20 min
Forberedelse: Ingen
Kontakt: Grete Halling, bibgh@herning.dk, tlf. 51 70 29 65
Find Guld til din opgave HF
Vi laver forskellige stationer, og beder de studerende om, at gå til lige netop den station der passer til det stadie de befinder sig på.
Fag: Alle
Formål: Gennem procesvejledning klæder vi de studerende på, således de selv kan finde relevante kilder, statistik og litteratur i forskellige databaser. Samt understøtte de studerendes kritiske sans.
Indhold: Vi laver forskellige stationer, og beder de studerende om, at gå til lige netop den station der passer til det stadie de befinder sig på. Via en blanding af tutorials og aktiverende opgaver lærer de studerende hvordan de søger på deres emne i biblioteksbaser og andre relevante fagbaser.
Dato/periode: I december
Sted: Biblioteket
Varighed: 90 min
Forberedelse: Find linket på vores LMS i ludus
Kontakt: Christina Wilther Kaagaard, bibcwk@herning.dk, mobil: 51305771
Lyrikporten – Litterært Makerspace HTX, STX, HHX, HF, EUX
I det skræddersyede forløb Lyrikporten - Litterært Makerspace arbejder man i et koordineret forløb mellem uddannelsesinstitution og bibliotek med Gyldendals ”Lyrikporten - 28 danske digtere” og det litterære makerspace.
Fag: Dansk
Formål: Fra en gymnasiefaglig vinkel:
At eleverne prøver at arbejde med eller opleve litteratur på anderledes måder i form af det litterære makerspace, markedsføring og efterfølgende litterære event på biblioteket.
Fra en biblioteksfaglig vinkel:
At anvende principperne bag samskabelse og det litterære makerspace til at understøtte lærernes danskfaglige undervisning og give eleverne kendskab til biblioteket som moderne kulturhus samt biblioteksformidlernes særlige kompetencer inden for nutidig lyrik, samskabelse og events
Indhold: I det skræddersyede forløb Lyrikporten - Litterært Makerspace arbejder man i et koordineret forløb mellem uddannelsesinstitution og bibliotek med Gyldendals ”Lyrikporten - 28 danske digtere” og det litterære makerspace.
Læs mere på Gyldendals Litteraturportalen under ”Ny læring” / Lyrikportalen – Litterært Makerspace
Dato/periode: Fra foråret 2017
Sted: På uddannelsesinstitutionen og biblioteket
Varighed: ca. 2 timer
Forberedelse: Løbende samarbejde og koordinering mellem uddannelsesinstitution og biblioteket
Kontakt: Christina Wilther Kaagaard, bibcwk@herning.dk mobil 51305771
Kanonforfattere i ny form – SMS-litteratur HTX, STX, HHX, HF, EUX
Kanonteksterne kan godt føles som en lukket verden: hårdt arbejde at trænge ind i og alt for langt væk fra ens eget liv!
Fag: Dansk
Formål: Fra en gymnasiefaglig vinkel:
At give eleverne kendskab til 3 af gymnasieskolens 14 kanonforfattere (Johannes V. Jensen, Martin Andersen Nexø og Klaus Rifbjerg) og medvirke til, at eleverne prøver at arbejde med litteratur på anderledes måder
(fx Shared Reading og SMS-litteratur).
Fra en biblioteksfaglig vinkel:
At understøtte elevernes formelle læring på skolen med mere oplevelsesorienterede metoder på
biblioteket samt give eleverne kendskab til biblioteket som moderne kulturhus med fysisk og mentalt rum for oplevelse og inspiration, dialog samt personlig spejling og refleksion.
Indhold: Kanonteksterne kan godt føles som en lukket verden: hårdt arbejde at trænge ind i og alt for langt væk fra ens eget liv! Lige præcis derfor er det vigtigt med hjælp til at åbne den ældre litteratur op fx med nutidige tekster og forskellige måder at opleve og arbejde med litteraturen på. SMS-litteratur er en af de anderledes metoder, I skal bruge til at finde vej ind i den lukkede verden.
I dette forløb skal I på skolen og biblioteket arbejde med litteratur på forskellige måder, med forskellige undervisere og i forskellige omgivelser. Nye måder at skabe og opleve på giver ny læring.
Læs mere på Gyldendals Litteraturportalen under ”Ny læring” / Kanonforfattere i ny form – SMS-litteratur.
Dato/periode: Fra foråret 2017
Sted: På uddannelsesinstitutionen og biblioteket
Varighed: Workshop 1: 90 min / workshop 2: 120 min.
Forberedelse: Løbende samarbejde og koordinering mellem uddannelsesinstitution og biblioteket
Kontakt: Christina Wilther Kaagaard, bibcwk@herning.dk, mobil: 51305771
Kanonforfattere i ny form – Spoken Word HTX, STX, HHX, HF, EUX
Kanonteksterne kan godt føles som en lukket verden: hårdt arbejde at trænge ind i og alt for langt væk fra ens eget liv!
Fag: Dansk
Formål: Fra en gymnasiefaglig vinkel:
At give eleverne kendskab til 3 af gymnasieskolens 14 kanonforfattere (Johannes V. Jensen, Martin Andersen Nexø og Klaus Rifbjerg) og medvirke til, at eleverne prøver at arbejde med litteratur på anderledes måder
(fx Shared Reading og Spoken Word).
Fra en biblioteksfaglig vinkel:
At understøtte elevernes formelle læring på skolen med mere oplevelsesorienterede metoder på
biblioteket samt give eleverne kendskab til biblioteket som moderne kulturhus med fysisk og mentalt rum for oplevelse og inspiration, dialog samt personlig spejling og refleksion.
Indhold: Kanonteksterne kan godt føles som en lukket verden: hårdt arbejde at trænge ind i og alt for langt væk fra ens eget liv! Lige præcis derfor er det vigtigt med hjælp til at åbne den ældre litteratur op fx med nutidige tekster og forskellige måder at opleve og arbejde med litteraturen på. SMS-litteratur er en af de anderledes metoder, I skal bruge til at finde vej ind i den lukkede verden.
I dette forløb skal I på skolen og biblioteket arbejde med litteratur på forskellige måder, med forskellige undervisere og i forskellige omgivelser. Nye måder at skabe og opleve på giver ny læring.
Læs mere på Gyldendals Litteraturportalen under ”Ny læring” / Kanonforfattere i ny form – Spoken Word.
Dato/periode: Fra foråret 2017
Sted: På uddannelsesinstitutionen og biblioteket
Varighed: Workshop 1: 90 min / workshop 2: 120 min.
Forberedelse: Løbende samarbejde og koordinering mellem uddannelsesinstitution og biblioteket
Kontakt: Christina Wilther Kaagaard, bibcwk@herning.dk mobil 51305771
Litteratur uden omslag – digitale værker HTX, STX, HHX, HF, EUX
Digitale værker kan give os en helt anderledes oplevelse af litteratur. En oplevelse, hvor vi kan læse, lytte, se, røre, lege og interagere med den historie, som forfatteren vil fortælle os.
Fag: Dansk
Formål: Fra en gymnasiefaglig vinkel:
At eleverne prøver at arbejde med eller opleve litteratur på anderledes måder i form af udstillingen på biblioteket og produktion af SMS-litteratur. De skal ’ud af huset’ og opleve litteraturformidling i andre omgivelser og med andre undervisere/formidlere. De skal desuden lære at arbejde med forskellige analyseområder, der inddrager nye mediedimensionen, og udforske brugen af Web 2.0-redskaber.
Fra en biblioteksfaglig vinkel:
At understøtte elevernes formelle læring på skolen med mere oplevelsesorienterede metoder på
biblioteket samt give eleverne kendskab til biblioteket som moderne kulturhus med fysisk og mentalt rum for oplevelse og inspiration, dialog samt personlig spejling og refleksion.
Indhold: Digitale værker kan give os en helt anderledes oplevelse af litteratur. En oplevelse, hvor vi kan læse, lytte, se, røre, lege og interagere med den historie, som forfatteren vil fortælle os. Tid og sted opløses i digitale værker, og fortællingen når os i helt nye rum. I god litteratur er den stærke fortælling omdrejningspunkt, men fortællingen eller den gode historie behøver ikke blive formidlet i form af en traditionel bog. Den kan også blive formidlet som litteratur uden omslag, dvs. gennem digitale værker som: digital konkretpoesi, videopoesi, Twitter-litteratur eller Twitterature, SMS-noveller og App-litteratur. I dette forløb skal I opleve nogle af vores dygtigste forfattere, der skriver i nogle af de nyeste medier. I skal opleve og arbejde med digitale værker.
Læs mere på Gyldendals Litteraturportalen under ”Ny læring” / Litteratur uden omslag – digital litteratur.
Dato/periode: Fra foråret 2017
Sted: På uddannelsesinstitutionen og biblioteket
Varighed: 90 min
Forberedelse: Løbende samarbejde og koordinering mellem uddannelsesinstitution og biblioteket
Kontakt: Christina Wilther Kaagaard, bibcwk@herning.dk, mobil: 51305771
Litteratur i fællesskabet – Shared Reading HTX, STX, HHX, HF, EUX
Shared Reading er en anderledes læsegruppeform med fokus på højtlæsning og en umiddelbar oplevelse af og samtale om teksten og dens temaer
Fag: Dansk
Formål: At bringe forskellige unge sammen gennem en oplevelse af stor litteratur og gennem litteraturen, samtalen, fællesskabet og nærværet at gavne deltagere, der i en periode er mentalt eller psykisk skrøbelige af forskellige årsager, og styrke deres robusthed. Formålet er også at understøtte læsesvage elever eller sprogligt udfordrede elever med anden etnisk baggrund.
Indhold: Shared Reading er en anderledes læsegruppeform med fokus på højtlæsning og en umiddelbar ople-velse af og samtale om teksten og dens temaer. Hver gruppe, som ideelt set er på max 10 elever, har en kvalificeret læsegruppeleder, der vælger tekster ud på forhånd, læser højt og løbende under højtlæsningen gør ophold og guider eleverne i en samtale om det læste.
Tekstens fortælling trigger deltagernes personlige historier, andre tekster eller diskurser fra deltagernes hverdag, fx fra tv, nettet, film eller aviser. Fortællingerne spejler og påvirker hinanden, så der i samtalen skabes nye fælles fortællinger, og eleverne oplever at se en sag fra flere vinkler og i forskellige sammenhænge.
Læs mere på Gyldendals Litteraturportalen under ”Ny læring” / Litteratur i fællesskabet – Shared Reading
Dato/periode: Fra foråret 2017
Sted: På uddannelsesinstitutionen og biblioteket
Varighed: 60-90 min
Forberedelse: Løbende samarbejde og koordinering mellem uddannelsesinstitution og biblioteket
Kontakt: Christina Wilther Kaagaard, bibcwk@herning.dk mobil 51305771
Demokratisk Dannelse HF, HTX, STX, HHX, HF
Kort introduktion af kommunikations- og nyhedsbilledet, som det former sig anno 2017.
Fag: Samfundsfag
Formål: Det politiske landskab er under hastig forandring i disse år. Stigende polarisering og nationalisme, alternative sociale kommunikationskanaler, wikiLeaks og hackede nyheder mv. skubber til vores opfattelse af realiteter og virkelighed og rokker i sidste ende ved fundamentet for vores demokrati.
Forløbet ska få eleverne til at reflektere over og tage stilling til begreber som fakta, nyhedskanaler, kilder og troværdighed i en digital og moderne kontekst anno 2017. Hvor får vi nyheder og information fra? Hvem er afsenderne, og hvad ligger der bag? Hvilke kanaler bruger vi og hvorfor? Hvad betyder det for kvaliteten og validiteten og i sidste ende for den enkeltes opfattelse, vurdering og forståelse af verden omkring os og dermed for vores demokrati?
Indhold: Kort introduktion af kommunikations- og nyhedsbilledet, som det former dig anno 2017. Med ud-gangspunkt i konkrete og relevante eksempler dykker vi derefter ned en række cases, dilemmaer og problematikker. Forløbet underbygges desuden af quizzer, øvelser, gruppearbejde og præsentationer.
Dato/periode: Slutningen af august 2017
Sted: Biblioteket
Varighed: 2 timer
Forberedelse: Løbende samarbejde og koordinering mellem uddannelsesinstitution og biblioteket
Kontakt: Søren Johansen, bibsjo@herning.dk, tlf. 25612273
Løbende events og tilbud til videregående uddannelser
Intro til børn og læsning SoSu
Introduktionen består af en gennemgang af forskellige børnematerialer og litteraturgenrer, inspirati-on til læsning med og for barnet.
Fag: Tværgående indhold
Formål: Give en introduktion til børns læsevaner og læsemønstre, sætte fokus på forskellige genrer i litteratur til yngre børn og en introduktion til hvordan man læser, ikke blot for, men sammen med børn.
Indhold: Introduktionen består af en gennemgang af forskellige børnematerialer og litteraturgenrer, inspirati-on til læsning med og for barnet og en rundvisning i bibliotekets børneområde – det sidste naturligvis kun, hvis arrangementet afholdes på biblioteket. Vi kommer også gerne ud på skolen/i institutionen.
Dato/periode: Efter aftale
Sted: Biblioteket
Varighed: 90 min
Forberedelse: Ingen
Kontakt: Line Frømann Ehlers, biblfr@herning.dk, 24800725
Shared Reading – SoSu Pædagogiske assistenter Pædagogiske assistenter
Shared Reading er en anderledes læsegruppeform med fokus på højtlæsning og en umiddelbar oplevelse af og samtale om teksten og dens temaer.
Formål: At styrke de pædagogiske assistenters kompetence til at ”åbne” fortællinger op for børn, unge og voksne. Da man gennem litteratur kan skabe et fællesskab som kan gavne nærværet.
Indhold: Shared Reading er en anderledes læsegruppeform med fokus på højtlæsning og en umiddelbar ople-velse af og samtale om teksten og dens temaer. Hver gruppe, som ideelt set er på max 10 elever, har en kvalificeret læsegruppeleder, der vælger tekster ud på forhånd, læser højt og løbende under højtlæsningen gør ophold og guider eleverne i en samtale om det læste.
Tekstens fortælling trigger deltagernes personlige historier, andre tekster eller diskurser fra deltagernes hverdag, fx fra tv, nettet, film eller aviser. Fortællingerne spejler og påvirker hinanden, så der i samtalen skabes nye fælles fortællinger, og eleverne oplever at se en sag fra flere vinkler og i forskellige sammenhænge.
Tekst niveauet kan gå fra mellemtrinsmateriale og til voksen litteratur.
Dato/periode: Efter aftale
Sted: Biblioteket
Varighed: 90 min.
Forberedelse: Underviseren taler med formidleren om tekstønsker
Kontakt: Christina Wilther Kaagaard, bibcwk@herning.dk, mobil 51305771
Enkeltstående events ifm. studiestart
Tour de bib Nystartede studerende på videregående uddannelser i Herning
Herning Bibliotek inviterer i september alle nye studerende på de videregående uddannelser til den ultimative studiestartsevent.
Fag: Tværgående
Formål: Introducere unge studerende til Herning som en god studieby i kraft af biblioteket og byens mange studie- og fritidstilbud.
Indhold: Herning Bibliotek inviterer i september alle nye studerende på de videregående uddannelser til den ultimative studiestartsevent. Vi står denne dag klar til at fortælle dem om alle biblioteksskattene, om bøgernes rejser gennem hele landet, om opgaveguld, interessante studierelaterede databaser og meget mere. De nye studerende får mulighed for se vores dejlige moderne bibliotek og lære, hvordan vi fremover kan hjælpe dem med den helt rigtige litteratur og informationssøgning til deres mange studieopgaver.
Det hele pakkes ind i en festlig event med konkurrencer.
Dato/periode: Slutningen af september 2017 den præcise dato meldes ud senere
Sted: Biblioteket
Varighed: 3 timer
Forberedelse: Ingen
Kontakt: Grete Halling, bibgh@herning.dk, tlf. 51 70 29 65
Pak Herning ud Videregående uddannelser
Unge studerende fortæller, hvad Herning har at byde på ift. studieliv og fritid.
Fag: Alle fag
Formål: At få nuværende studerende til at præsentere Herning som studieby for nye danske og udenlandske studerende.
Indhold: Unge studerende fortæller, hvad Herning har at byde på ift. studieliv og fritid. Det kan være alt fra særlige hobbyer, løberuter, amatørteater, musiksteder, gode billige spise steder - og meget andet.
De nye studerende shopper rundt mellem forskellige emner og tilbud denne aften og bestemmer på den måde selv, hvad de vil høre om.
Dato/periode: September 2017 – den præcise dato meldes ud senere
Sted: Platformen i Herning Bibliotek
Varighed: Ca 2 timer
Forberedelse: Ingen
Kontakt: Elisabeth Kaper Buch, bibebu@herning.dk, tlf. 30441054

Notifikation fra biblioteksværten

Biblioteket kommer hjem til dig

Hvis du har langt til bibliotekerne i Herning Kommune, kan du tilmelde dig vores leveringsordning, der bringer bøger m.m. ud til et afhentningssted i nærheden af dig.

Luk Læs mere

Hvis du vil se, hvad du har lånt, reservere bøger eller redigere din brugerprofil, skal du være logget ind.
Hvis du ikke er oprettet som bruger, kan du oprette dig her, eller du kan blive oprettet på biblioteket.

Søgefelt