Søg Find Vurdér

Herning Bibliotekernes tilbud til grupper af studerende

Herning Bibliotekerne tilbyder en række korte undervisningsforløb, der retter sig mod ungdoms-uddannelser i kommunen. Formålet med tilbuddene er dels at støtte op om uddannelsesinstitutionerne og styrke de studerendes kompetencer indenfor områder som informationssøgning, databasekendskab og kildevurdering, dels at oplyse om bibliotekets øvrige generelle og relevante tilbud til de studerende under uddannelsen.

Kataloget og tilbuddene retter sig mod dig som underviser, og du finder på de næste sider en række undervisningstilbud, du kan tilmelde din gruppe/hold/klasse. De fleste kurser foregår på Biblioteket i Herning, mens andre gennemføres ”ude af huset” eller i et samarbejde mellem uddannelsesinstitution og biblioteket. Eksempelvis tilbyder vi at deltage på skolens morgensamling eller koordinerede samarbejdsforløb.

Undervisningstilbuddene spænder vidt - fra informationssøgning og introduktion til studierelevante søgebaser, koordinerede undervisnings- og workshopforløb til generelle introduktioner til biblioteket og kurser i specifikke emner som kildekritik og søgning af primære kilder.

Du booker et undervisningsforløb ved at sende en mail til kontaktpersonen for det pågældende forløb.

  • Vær opmærksom på, at der kan være loft over antallet af kurser, og at vi derfor er nødt til at fordele aktiviteterne løbende efter ”først-til-mølle”-princippet.
  • Vær også opmærksom på, at du skal kontakte os minimum 1 måned inden, du ønsker undervisningen sat i gang.

Herunder kan du klikke dig ind på - og læse mere om - de enkelte tilbud.

Løbende events og tilbud til ungdomsuddannelserne
Introduktion til Herning Bibliotek
De studerende introduceres, via en blanding af oplæg og opgaver som løses rundt i biblioteket, til husets mange tilbud, der kan gøre studietiden nemmere for dem.
Fag: Alle
Formål: At gøre de studerende fortrolige med at benytte biblioteket og give dem kendskab til bibliotekets mange tilbud til dem
Indhold: De studerende introduceres, via en blanding af oplæg og opgaver som løses rundt i biblioteket, til husets mange tilbud, der kan gøre studietiden nemmere for dem. Her præsenteres ”Book en bibliotekarordningen”, bibliotekets søgebase, hvordan man finder materialerne, muligheden for at skaffe materialer fra andre biblioteker samt kendskab til bibliotekets mange forskellige databaser. Det er også mulighed for at blive oprettet som låner og se de mange måder man kan bruge de fysiske rammer på biblioteket på hvad enten det er til studie eller fritidsbrug.
Dato/periode: Efter aftale
Sted: Biblioteket i Herning
Varighed: 70 min
Forberedelse: Hvis man ønsker at blive oprettet som låner, skal man medbringe sundhedskort samt billedlegitimation.
Kontakt: Grete Halling, bibgh@herning.dk, tlf. 51 70 29 65
Indlæg om biblioteket til morgensamlinger
Præsentation af book en bibliotekarordningen og de services biblioteket generelt tilbyder de studerende.
Fag: Alle
Formål: I forbindelse med opgaveskrivning at gøre de studerende opmærksom på muligheden for at de kan booke en bibliotekar til at hjælpe med søgestrategi, når de skal i gang med litteratursøgning.
Indhold: Præsentation af "Book en bibliotekarordningen" og de services biblioteket generelt tilbyder de studerende.
Dato/periode: Efter aftale
Sted: Ved morgenmøde på studiestedet
Varighed: 20 min
Forberedelse: Ingen
Kontakt: Grete Halling, bibgh@herning.dk, tlf. 51 70 29 65
Find Guld til din opgave
Vi laver forskellige stationer, og beder de studerende om, at gå til lige netop den station der passer til det stadie de befinder sig på.
Fag: Alle
Formål: Gennem procesvejledning klæder vi de studerende på, så de selv kan finde relevante kilder, statistik og litteratur i forskellige databaser, samt understøtter de studerendes kritiske sans.
Indhold: Vi laver forskellige stationer, og beder de studerende om, at gå til lige netop den station der passer til det stadie i opgaveprocessen de befinder sig på. Via en blanding af tutorials og aktiverende opgaver lærer de studerende hvordan de søger på deres emne i biblioteksbaser og andre relevante fagbaser.
Dato/periode: Efter aftale
Sted: Biblioteket i Herning
Varighed: 90 min
Forberedelse: Få linket på vores LMS i Ludus/Lectio
Kontakt: Christina Wilther Kaagaard, bibcwk@herning.dk, mobil: 51305771
Fra emne til problemformulering
At komme fra fag og emne til problemformulering!
Fag: Alle
Formål: At gøre de studerende i stand til at komme fra valg af fag og overordnet emne for deres opgave til en problemformulering ud fra et godt dokumentationsgrundlag.
Indhold: Gennem et interaktivt e-læringsmodul bliver de studerende præsentereret for processen de skal igennem med at finde fremstillingsmateriale og kilder, som nødvendigt grundlag for at vælge en problemstilling for opgaven. Efterfølgende gives en kort vejledning i at bruge biblioteket til at finde materialer.
Dato/periode: Efter aftale
Sted: På uddannelsesinstitutionen og biblioteket
Varighed: 45 min.
Forberedelse: Løbende samarbejde og koordinering mellem uddannelsesinstitution og biblioteket
Kontakt: Christina Wilther Kaagaard, bibcwk@herning.dk, mobil: 51305771
Lyrikporten – Litterært Makerspace
I det skræddersyede forløb Lyrikporten - Litterært Makerspace arbejder man i et koordineret forløb mellem uddannelsesinstitution og bibliotek med Gyldendals ”Lyrikporten - 28 danske digtere” og det litterære makerspace.
Fag: Dansk
Formål: At eleverne prøver at arbejde med eller opleve litteratur på anderledes måder i form af det litterære makerspace og efterfølgende litterære events på biblioteket.
At anvende principperne bag samskabelse og det litterære makerspace til at understøtte lærernes danskfaglige undervisning, og desuden give eleverne kendskab til biblioteket som moderne kulturhus.
Indhold: I det skræddersyede forløb Lyrikporten, Litterært Makerspace arbejder man i et koordineret forløb mellem uddannelsesinstitution og bibliotek med Gyldendals ”Lyrikporten - 28 danske digtere” og det litterære makerspace.
Læs mere på Gyldendals Litteraturportalen under ”Ny læring” / Lyrikportalen – Litterært Makerspace
Dato/periode: Efter aftale
Sted: På uddannelsesinstitutionen og Biblioteket i Herning
Varighed: ca. 2 timer
Forberedelse: Løbende samarbejde og koordinering mellem uddannelsesinstitution og biblioteket
Kontakt: Christina Wilther Kaagaard, bibcwk@herning.dk mobil 51305771
Litteratur uden omslag – digitale værker
Digitale værker kan give os en helt anderledes oplevelse af litteratur. En oplevelse, hvor vi kan læse, lytte, se, røre, lege og interagere med den historie, som forfatteren vil fortælle os.

Fag: Dansk
Formål: At eleverne prøver at arbejde med eller opleve litteratur på anderledes måder i form af udstillingen på biblioteket og produktion af SMS-litteratur. De skal ’ud af huset’ og opleve litteraturformidling i andre omgivelser og med andre undervisere/formidlere. De skal desuden lære at arbejde med forskellige analyseområder, der inddrager nye mediedimensioner, og udforske brugen af Web 2.0-redskaber.
At understøtte elevernes formelle læring på skolen med mere oplevelsesorienterede metoder på biblioteket, samt give eleverne kendskab til biblioteket som moderne kulturhus med fysisk og mentalt rum for oplevelse og inspiration, dialog samt personlig spejling og refleksion.
Indhold: Digitale værker kan give os en helt anderledes oplevelse af litteratur. En oplevelse, hvor vi kan læse, lytte, se, røre, lege og interagere med den historie, som forfatteren vil fortælle os. I god litteratur er den stærke fortælling omdrejningspunkt, men fortællingen eller den gode historie behøver ikke blive formidlet i form af en traditionel bog. Den kan også blive formidlet som litteratur uden omslag, dvs. gennem digitale værker som: digital poesi, videopoesi, Twitter-litteratur eller Twitterature, SMS-noveller og App-litteratur. I dette forløb skal I opleve nogle af vores dygtigste forfattere, der skriver i nogle af de nyeste medier.
Læs mere på Gyldendals Litteraturportalen under ”Ny læring” / Litteratur uden omslag – digital litteratur.
Dato/periode: Efter aftale
Sted: På uddannelsesinstitutionen og Biblioteket i Herning
Varighed: 90 min
Forberedelse: Løbende samarbejde og koordinering mellem uddannelsesinstitution og biblioteket
Kontakt: Christina Wilther Kaagaard, bibcwk@herning.dk, mobil: 51305771

Litteratur i fællesskabet – Shared Reading
Shared Reading er en anderledes læsegruppeform med fokus på højtlæsning og en umiddelbar oplevelse af og samtale om teksten og dens temaer
Fag: Dansk/DHO
Formål: At bringe 1.g’ere sammen gennem en oplevelse af stor litteratur og gennem samtale åbne teksterne op.
Indhold: Shared Reading er en anderledes form for læsegruppeform med fokus på højtlæsning og en umiddelbar oplevelse af og samtale om teksten og dens temaer. Hver gruppe, som ideelt set er på max 10 elever, har en kvalificeret læsegruppeleder, der vælger tekster ud på forhånd, læser højt, og løbende under højtlæsningen gør ophold og guider eleverne i en samtale om det læste.
Tekstens fortælling trigger deltagernes personlige historier, andre tekster eller diskurser fra deltagernes hverdag, fx fra tv, nettet, film eller aviser. Fortællingerne spejler og påvirker hinanden, så der i samtalen skabes nye fælles fortællinger, og eleverne oplever at se en sag fra flere vinkler og i forskellige sammenhænge.
Dato/periode: Efter aftale
Sted: På uddannelsesinstitutionen eller Biblioteket i Herning
Varighed: 60-90 min
Forberedelse: kort koordinering mellem uddannelsesinstitution og biblioteket
Kontakt: Christina Wilther Kaagaard, bibcwk@herning.dk mobil 51305771
Forfatterforedrag
Perspektiv på litteratur
Fag: Dansk
Formål: Det fysiske møde med en forfatter kan give et perspektiv på litteratur. Et møde kan skabe nysgerrighed, undren og måske virke provokerende. Uanset følelsen vil oplevelsen forstærke læsningen af værket. En oplevelse Herning Bibliotekerne gerne vil være med til at understøtte.
Indhold: I samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser arrangerer Herning Bibliotekerne forfatterbesøg ude på uddannelsesinstitutionerne.
Forfatteren kommer på skolen og fortæller om sit værk.
Inden forfatterbesøget har årgangen læst et uddrag af værket, således eleverne er klædt på til besøget.
Mødet mellem elever og forfatteren fungerer godt som en opstart eller afslutning af et forløb.
Der er tale om et økonomisk samarbejde, så forfatterens honorar/transport bliver dækket af ungdomsuddannelsen og biblioteket.
Dato/periode: Efter aftale
Sted: På ungdomsuddannelserne
Varighed: Efter aftale
Kontakt: Christina Wilther Kaagaard, bibcwk@herning.dk mobil 51305771