For virksomheder

Vidste du, at virksomheder kan få sit eget lånerkort?


Hjælp til digital indberetning

NYT: Du kan nu i mange tilfælde bruge din private Nem-ID, hvis du ejer en enkeltmandsvirksomhed eller alene kan tegne et iværksætterselskab, anpartsselskab, aktieselskab eller anden virksomhedsform. Medarbejdersignaturen er dog stadig relevant i virksomheder, hvor andre end ejeren indberetter til de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.

På biblioteket kan du få vist, hvordan du kan få en NemID til virksomheden, og hvordan du bruger selvbetjening på nettet.
Virksomheders og foreningers indberetninger til det offentlige vil gradvist overgå til fuld digital kommunikation. Det betyder, at papirblanketter, konvolutter og frimærker vil være et overstået kapitel. Langt de fleste virksomheder benytter allerede de digitale muligheder for at indberette alt fra løn, moms og skat via de offentlige systemer, men nogle virksomheder har brug for hjælp for at komme med på digitaliseringsbølgen.

De virksomheder, der ikke er fortrolige med IT, og som ikke kender til de digitale muligheder for at indberette, kan få gratis hjælp på biblioteket tilpasset den enkelte virksomheds behov.

Helt konkret kan virksomhederne få IT-starthjælp til:
•    Oprette NemID (medarbejdersignatur) til virksomheden - som giver dig adgang til selvbetjening på nettet
•    Give fuldmagt til en anden, der kan sørge for at indberette på virksomhedens vegne (f.eks. en bogholder eller andre, der ordner dit 'papir-arbejde')
•    Modtage post, som det offentlige sender til virksomheden
•    Biblioteket kan bl.a. hjælpe virksomheden med at benytte selvbetjening på nettet til:
•    Starte og lukke virksomhed og ændre virksomhedsoplysninger
•    Sende elektronisk faktura til det offentlige
•    Indberette moms

Kontakt Biblioteket i Herning på tlf. 96 28 88 00 eller på biblioteket@herning.dk for at aftale et tidspunkt, hvor vi kan hjælpe dig.

Yderligere oplysninger:
Christina Wilther (tovholder), tlf. 51 30 57 71. Email: bibcwk@herning.dk


Virksomhedens eget lånerkort

Alle virksomheder i Herning Kommune kan få udstedt et lånerkort. Lånerkortet kan kun bruges til lån af materialer til brug på virksomheden og er derfor ikke til privat brug.
Reglerne for virksommhedslånere er i udgangspunktet de samme som for andre lånere. Se reglerne her.

Det vil sige, at materialerne lånes for 4 uger og bortkomne/beskadigede materialer erstattes.
Dog bortfalder låneretten ikke ved skyldigt beløb over 200 kr.

Oprettelse af lånerkort for virksomheder >>

Yderligere oplysninger:
Rikke Østergaard Hansen, tlf.: 51 70 29 71, mail: bibroh@herning.dk