For vokseninstitutioner

Alle regionale institutioner og institutioner i Herning Kommune kan få udstedt et lånerkort

Institutionens eget lånerkort

Lånerkortet kan kun bruges til lån af materialer til brug for institutionen og er derfor ikke til privat brug.

Reglerne for institutionslånere er i udgangspunktet de samme som for andre lånere. Se reglerne her.
Det vil sige, at materialerne lånes for 4 uger og bortkomne/beskadigede materialer erstattes.

For kommunale institutioner gælder dog, at der ikke pålægges gebyrer, ligesom låneretten ikke bortfalder ved skyldigt beløb over 200 kr.

Anmod om lånerkort til institution

BEMÆRK! Indsæt aldrig CPR-nummer eller følsomme oplysninger i formularen. 
Læs mere om behandlingen af persondata i vores privatlivspolitik.

Yderligere oplysninger

Rikke Østergaard Hansen
tlf.: 51 70 29 71
bibroh@herning.dk