Personaleoversigt

Her finder du en oversigt over bibliotekets personale

Ledelse og koordination

Pernille Schaltz

Biblioteks- og Borgerservicechef
24782541
bibpsc@herning.dk

Birte Mark Bornæs

Vicebibliotekschef
24791577
bibbi@herning.dk

Anne Juhl Nielsen

Leder af centralbibliotek og udvikling
25128596
bibajn@herning.dk

Lise Nørskov-Thomsen

Leder af formidling og kommunikation
21667145
biblth@herning.dk

Steen Ammentorp

Leder af IT
30316170
bibsta@herning.dk

Sekretariat

Birgit Østergaard Jensen

22132750
bibboj@herning.dk

Hanne Kok Blæsbjerg

51725977
bibhb@herning.dk

Mette Langsig Jensen

21995966
bibmlj@herning.dk

CB og udvikling

Anders Bloksgaard Rathe

21345519
bibara@herning.dk

Helle Rysgaard Bjørnager

93594620
bibhrb@herning.dk

Jeppe Kirketerp

61937747
bibjki@herning.dk

Lonni Østergaard

22959619
biblos@herning.dk

Kommunikation

Trine Lykkegaard

22645651
bibtly@herning.dk

Line Skovgaard Andersen

93594724
biblsa@herning.dk

Lærke Elisabeth Kromann

21179511
biblkr@herning.dk

Pia Jeppesen Moeskjær

24791570
bibpjm@herning.dk

Kultur

Anne Sofie Elkjær Hemdorff

93594603
bibahe@herning.dk

Karen Smith-Andersen

20376922
bibksa@herning.dk

Liselotte Skovgaard Dremstrup

20610460
biblsd@herning.dk

Louise Westermann Mathisen

93594775
biblwm@herning.dk

Børn, unge og skole

Anni Lauritsen

51725597
bibaka@herning.dk

Kamilla Prægel Palmskov

93594670
bibkpa@herning.dk

Karin Guldbrand

21341742
bibkgu@herning.dk

Laila Gottenborg Lauridsen

93594697
biblgo@herning.dk

Maria Mølgaard Bjørn

29366474
bibmab@herning.dk

Signe Smedegaard Frederiksen

24800725
bibsfr@herning.dk

Susanne Aagaard Nielsen

51702970
bibsaa@herning.dk

Medborgerskab

Christina Wilther

51305771
bibcwk@herning.dk

Grete Halling

51702965
bibgh@herning.dk

Lone Juul Pedersen

51703001
bibljp@herning.dk

Vera Daugaard

30573252
bibvd@herning.dk

Mediestyring

Birgitte Sloth Jørgensen

51702967
bibbis@herning.dk

Hanne Riis Nielsen

51702964
bibhrn@herning.dk

Kim Vad Jensen

51702937
bibkvj@herning.dk

Lone Svoldgaard Ørskov

21345559
biblso@herning.dk

Ole Nørgaard Larsen

29101716
bibonl@herning.dk

Rikke Bonni Heerwagen Blindkilde

24457470
bibrhb@herning.dk

Søren Helms Hartvigsen

51702934
bibsjh@herning.dk

IT

Anders Nielsen

23723065
bibani@herning.dk

Casper Bay Primholdt

20623063
bibcpr@herning.dk

Christian Hilmand

40236382
bibchi@herning.dk

Dinna Andrup Madsen

30440204
bibdam@herning.dk

Flemming Høimark Sørensen

51725882
bibfs@herning.dk

Michael Mogensen

24791630
bibmmo@herning.dk

Per Juul Nielsen

21624224
bibpjn@herning.dk

Peter Rabøl Jørgensen

20662986
bibprj@herning.dk

Lokalhistorisk arkiv

Helene Møller Jensen

51702941
bibhmj@herning.dk

Gymnasium

Christina Nygaard Johansen

22468508
bibcnj@herning.dk