Personaleoversigt

Her finder du en oversigt over bibliotekets personale

Ledelse og koordination

Anne Juhl Nielsen

Leder af centralbibliotek og udvikling
25128596
bibajn@herning.dk

Birte Mark Bornæs

Vicebibliotekschef
24791577
bibbi@herning.dk

Lise Nørskov-Thomsen

Leder af formidling og kommunikation
21667145
biblth@herning.dk

Pernille Schaltz

Bibliotekschef
24782541
bibpsc@herning.dk

Steen Ammentorp

Områdeleder/ IT
30316170
bibsta@herning.dk

Sekretariat

Birgit Østergaard Jensen

22132750
bibboj@herning.dk

Hanne Kok Blæsbjerg

51725977
bibhb@herning.dk

Jonna Kvartborg Vestergaard

51725919
bibjkv@herning.dk

CB og udvikling

Anders Bloksgaard Rathe

21345519
bibara@herning.dk

Helle Rysgaard Bjørnager

93594620
bibhrb@herning.dk

Jeppe Kirketerp

61937747
bibjki@herning.dk

Kultur og medborgerskab

Anni Lauritsen

51725597
bibaka@herning.dk

Camilla Søgaard Andersen

29360135
bibcsa@herning.dk

Emilie Winther Jensen

22448565
bibewj@herning.dk

Karen Smith-Andersen

20376922
bibksa@herning.dk

Liselotte Skovgaard Dremstrup

20610460
biblsd@herning.dk

Mai Kordelin Paulsen

24782393
bibmpa@herning.dk

Signe Smedegaard Frederiksen

24800725
bibsfr@herning.dk

Susanne Aagaard Nielsen

51702970
bibsaa@herning.dk

Trine Lykkegaard

22645651
bibtly@herning.dk

Læring

Andreas Fjordsøe Jørgensen

20806950
bibafj@herning.dk

Christina Wilther

51305771
bibcwk@herning.dk

Emma Berggreen Andersen

20755184
bibema@herning.dk

Grete Halling

51702965
bibgh@herning.dk

Jonas Søgård Nielsen

22609816
bibjsn@herning.dk

Karin Guldbrand

21341742
bibkgu@herning.dk

Line Buur Skovgaard

20876048
biblbs@herning.dk

Lone Juul Pedersen

51703001
bibljp@herning.dk

Lonni Østergaard

22959619
biblos@herning.dk

Mediestyring

Birgitte Sloth Jørgensen

51702967
bibbis@herning.dk

Hanne Riis Nielsen

51702964
bibhrn@herning.dk

Jens Laigaard

51702940
bibjl@herning.dk

Kim Vad Jensen

51702937
bibkvj@herning.dk

Lone Svoldgaard Ørskov

biblso@herning.dk

Ole Nørgaard Larsen

29101716
bibonl@herning.dk

Pia Jeppesen Moeskjær

24791570
bibpjm@herning.dk

Søren Helms Hartvigsen

51702934
bibsjh@herning.dk

Vera Daugaard

30573252
bibvd@herning.dk

IT

Anders Nielsen

23723065
bibani@herning.dk

Casper Bay Primholdt

20623063
bibcpr@herning.dk

Christian Hilmand

40236382
bibchi@herning.dk

Dinna Andrup Madsen

30440204
bibdam@herning.dk

Flemming Høimark Sørensen

51725882
bibfs@herning.dk

Michael Mogensen

24791630
bibmmo@herning.dk

Per Juul Nielsen

21624224
bibpjn@herning.dk

Peter Rabøl Jørgensen

20662986
bibprj@herning.dk

Lokalhistorisk arkiv

Helene Møller Jensen

51702941
bibhmj@herning.dk

Gymnasium

Christina Nygaard Johansen

22468508
bibcnj@herning.dk