Personale

Se den samlede oversigt over bibliotekets personale

Ledelse og koordination

 

Pernille Schaltz

Biblioteks- og Borgerservicechef
24782541
bibpsc@herning.dk
 

Birte Mark Bornæs

Vicebibliotekschef
24791577
bibbi@herning.dk
 

Anne Juhl Nielsen

Leder af centralbibliotek og udvikling
25128596
bibajn@herning.dk
 

Lise Nørskov-Thomsen

Leder af formidling og kommunikation
21667145
biblth@herning.dk
 

Steen Ammentorp

Leder af IT
30316170
bibsta@herning.dk
 

Sekretariat

Icon Description

Birgit Østergaard Jensen

22132750
bibboj@herning.dk
 

Mette Hesselvig

93594849
bibmeh@herning.dk
 

Mette Langsig Jensen

21995966
bibmlj@herning.dk
 

CB og udvikling

Icon Description

Helle Rysgaard Bjørnager

93594620
bibhrb@herning.dk
 

Jeppe Kirketerp

61937747
bibjki@herning.dk
 

Lonni Østergaard

22959619
biblos@herning.dk
 

Kommunikation

Icon Description

Trine Lykkegaard

22645651
bibtly@herning.dk
 

Kasper Lund Aagaard

51481222
bibkaa@herning.dk
 

Pia Jeppesen Moeskjær

24791570
bibpjm@herning.dk
 

Kultur

Icon Description

Anne Sofie Elkjær Hemdorff

93594603
bibahe@herning.dk
 

Dorte Grout

21995946
bibdg@herning.dk
 

Karen Smith-Andersen

20376922
bibksa@herning.dk
 

Line Skovgaard Andersen

93594724
biblsa@herning.dk
 

Liselotte Skovgaard Dremstrup

20610460
biblsd@herning.dk
 

Louise Westermann Mathisen

93594775
biblwm@herning.dk
 

Børn, unge og skole

Icon Description

Anni Lauritsen

51725597
bibaka@herning.dk
 

Kamilla Prægel Palmskov

93594670
bibkpa@herning.dk
 

Karin Guldbrand

21341742
bibkgu@herning.dk
 

Laila Gottenborg Lauridsen

93594697
biblgo@herning.dk
 

Line Buur Skovgaard

20876048
biblbs@herning.dk
 

Maria Mølgaard Bjørn

29366474
bibmab@herning.dk
 

Rikke Hansen

51702971
bibroh@herning.dk
 

Susanne Aagaard Nielsen

51702970
bibsaa@herning.dk
 

Medborgerskab

Icon Description

Christina Wilther

51305771
bibcwk@herning.dk
 

Grete Halling

51702965
bibgh@herning.dk
 

Lone Juul Pedersen

51703001
bibljp@herning.dk
 

Pia Damsgaard Ravn

20690151
bibpda@herning.dk
 

Thomas Jensen

93594679
bibthj@herning.dk
 

Vera Daugaard

30573252
bibvd@herning.dk
 

Mediestyring

Icon Description

Birgitte Sloth Jørgensen

51702967
bibbis@herning.dk
 

Hanne Riis Nielsen

51702964
bibhrn@herning.dk
 

Kim Vad Jensen

51702937
bibkvj@herning.dk
 

Lone Svoldgaard Ørskov

21345559
biblso@herning.dk
 

Nanna Bukh

20376840
bibnb@herning.dk
 

Ole Nørgaard Larsen

29101716
bibonl@herning.dk
 

Rikke Blindkilde

24457470
bibrhb@herning.dk
 

Søren Helms Hartvigsen

51702934
bibsjh@herning.dk
 

IT

Icon Description

Anders Nielsen

23723065
bibani@herning.dk
 

Casper Bay Primholdt

20623063
bibcpr@herning.dk
 

Christian Hilmand

40236382
bibchi@herning.dk
 

Dinna Andrup Madsen

30440204
bibdam@herning.dk
 

Flemming Høimark Sørensen

51725882
bibfs@herning.dk
 

Michael Mogensen

24791630
bibmmo@herning.dk
 

Per Juul Nielsen

21624224
bibpjn@herning.dk
 

Peter Rabøl Jørgensen

20662986
bibprj@herning.dk
 

Lokalhistorisk arkiv

Icon Description

Helene Møller Jensen

51702941
bibhmj@herning.dk

Gymnasium

Icon Description

Christina Nygaard Johansen

22468508
bibcnj@herning.dk