Mødelokaler

Hovedbiblioteket i Østergade 8 har to mødelokaler, som kan bookes og lånes

Der er tale om et mødelokale samt et it-undervisningslokale, som kan lånes af foreninger, aftenskoler og borgere m.fl. i Herning kommune. Bibliotekernes formål er jf. Biblioteksloven at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, og dette formål skal overordnet afspejles i de aktiviteter, der finder sted i mødelokalerne.
 

Kørner 1

 • Er 64 m2 stort
 • Et it-undervisningslokale med en fast bordopstilling med 15 pc-arbejdspladser
 • Storskærm
 • Lokalet udlånes fortrinsvist til aftenskoler, læringsinstitutioner og foreninger hjemmehørende i Herning Kommune, hvis arrangement har et it- og/eller læringsmæssigt sigte
 • Lokalet kan også bookes af ikke-godkendte foreninger eller andre grupper af borgere, hvis den aktivitet, der skal finde sted, har omdrejningspunkt i it-undervisning eller læring
 • Lokalet kan ikke anvendes til private arrangementer af selskabelig karakter eller af kommercielle virksomheder
 • En forening kan ved reservering af lokaler for én sæson normalt ikke få stillet lokaler til rådighed mere end 1 dag om ugen til den samme aktivitet
Kørner 1
Kørner 1

Kørner 2

 • Er 64 m2 stort
 • Indrettet med en fleksibel bord- og stoleopstilling
 • Her er plads til op til 50 personer, når disse sidder på stolerækker
 • Storskærm
 • Dette lokale er primært til foredrags- og klubaktiviteter
 • Lokalet kan ikke anvendes til private arrangementer af selskabelig karakter eller virksomheder af kommerciel karakter
 • Lokalet kan også bookes af ikke-godkendte foreninger eller andre grupper af borgere, hvis arrangementet har et alment, kulturelt eller oplysende sigte. Som udgangspunkt skal disse arrangementer desuden være åbne og der må ikke tages entre.
Kørner 2
Kørner 2

Hvornår kan lokalerne anvendes?

Lokalerne kan anvendes på de tidspunkter, hvor biblioteket ikke selv anvender dem i tidsrummet:
Mandag-torsdag fra kl. 8.00-21.00
Fredag-søndag fra kl. 8.00-17.00.
 

Det praktiske

Booking

Booking for en sæson foregår to gange årligt i juni og december.
Der kan desuden bookes ad hoc via mail bibmeh@herning.dk eller på tlf. 93 59 48 49.
Det er til enhver tid op til biblioteket at afgøre, hvorvidt en forespørgsel på lån af lokaler falder inden for bibliotekets formål og dermed kan stilles til rådighed. Personen der booker, skal være fyldt 18 år og er personlig ansvarlig for enhver skade, der under benyttelsen måtte forvoldes på lokaler og inventar.
 

Adgang

For at få adgang til mødelokalerne i bibliotekets selvbetjente tid om aftenen, skal deltagerne i arrangementerne være oprettet som lånere, for at kunne anvende bibliotekets adgangssystem ved yderdørene.
 

Adgang for kørestolsbrugere

Kørestolsbrugere skal henvende sig til personalet for brug af elevator til 1. sal.
 

Mad og drikke

I forbindelse med lån af bibliotekets lokaler, er det tilladt at medbringe egen mad og drikke!
Den person der booker, er ansvarlig for lokalets stand. Lokalet skal afleveres i den stand det blev overtaget i. Så fald lokalet ikke afleveres som modtaget, betaler låner for rengøring af tæpper m.m. 
 

Bordopstilling & it

Lokalerne lånes med standardudstyr og opstilling. Hvis brugerne ønsker det anderledes, forestår man selv for en ny opstilling.
Der ydes ikke pedelhjælp eller it-hjælp i lokalerne.
Ønskes der brug af teleslyngeanlæg, skal det angives ved reservation af lokalet.

Lokalerne videoovervåges.

Lokalerne er gratis at låne, og aflysning skal ske senest dagen før arrangementet.
Ved gentagen manglende aflysning, kan man udelukkes fra lån.