Reglement for Herning Bibliotekerne

Læs om reglerne for at bruge bibliotekets tilbud

Reglement for Herning Bibliotekerne

I reglementet for Herning Bibliotekerne kan du læse reglerne for at bruge bibliotekets tilbud. Generelt er det gratis at anvende tilbuddene, men for særlige services som print og kopiering betaler du et beløb pr. side/kopi. Deltagelse i arrangementer kan også være betalingsbelagt. Billetter til arrangementer købes på hjemmesiden herningbib.dk.

Du er altid velkommen til at komme og bruge bibliotekets tilbud på stedet, selvom du ikke er oprettet som bruger. Du kan fx læse aviser og bøger, bruge vores trådløse adgang til nettet, lave din opgave eller deltage i arrangementer.
 

Hvordan bliver jeg bruger på biblioteket?

For at kunne låne bibliotekets materialer med hjem og benytte bibliotekerne, i den ubetjente åbningstid, skal du oprettes som bruger af biblioteket.

Du kan blive oprettet som bruger ved at møde op på et af bibliotekerne i den betjente åbningstid. Medbring billedlegitimation (pas/kørekort) udstedt af offentlig myndighed i Danmark. Der kan kræves depositum for lån, fx hvis du ikke har folkeregisteradresse i Danmark. Dit sundhedskort fungerer som dit personlige lånerkort, og der tilknyttes en selvvalgt pinkode, som du skal bruge, når du låner og bestiller materialer og bruger vores digitale tjenester. Glemmer du din pinkode, kan du vælge en ny ved at fremvise gyldig billedlegitimation eller du kan give dig selv en ny pinkode ved at logge dig på hjemmesiden med MitID. Med MitID kan du også oprette dig som bruger via bibliotekets hjemmeside herningbib.dk.

Er du under 18 år, skal du have en person, der er økonomisk ansvarlig for dig, tilknyttet dit lånerkort. Den økonomiske ansvarlige skal vise billedlegitimation. Med MitID kan den økonomiske ansvarlige oprette dig som bruger via bibliotekets hjemmeside.

Når du oplyser e-mail eller mobilnummer, accepterer du at modtage servicemeddelelser omkring lån, bestillinger, reserveringer og egen brug af bibliotekets forskellige tjenester. 

Hvis du ikke ønsker, at dit barn bruger sundhedskortet som lånerkort, kan dit barn få et særligt lånerkort ved henvendelse på et af bibliotekerne i den betjente åbningstid. 

Du er ansvarlig for de lån, der foretages på dit sundhedskort. For at undgå misbrug skal du give biblioteket besked, hvis du mister det. Vær opmærksom på, at du også er ansvarlig for lån foretaget af dem, du er økonomisk ansvarlig for.
 

Hvordan reserverer jeg bøger, film, spil, tidsskrifter?

Du kan reservere materialer via herningbib.dk eller via bibliotek.dk. Du får besked på sms eller e- mail, når du kan afhente det reserverede materiale. Hvis Herning Bibliotekerne ikke selv har de materialer, du skal bruge, forsøger vi at skaffe dem fra andre biblioteker. 

Biblioteket kan fastsætte et maksimalt antal samtidige reserveringer, ligesom der kan være fastsat et maksimalt antal materialer, som du kan have lånt på samme tid.

Hvis du alligevel ikke skal bruge de materialer, du har reserveret, beder vi dig afbestille dem. Det gør du på herningbib.dk
 

Hvor længe kan jeg beholde materialer, jeg har lånt?

Du kan normalt beholde de lånte materialer i fire uger. Dog har nogle materialetyper anden lånetid.  På din udlånskvittering og/eller på herningbib.dk kan du se sidste afleveringsdato for dine lån. Denne afleveringsdato er sidste dag, du kan aflevere materialet uden gebyr.
 

Kan jeg forny et eller flere lån?

Hvis de materialer, du har lånt, ikke er reserveret af en anden bruger, kan du forny lånet. Fornyelsen af materialerne sker på herningbib.dk. Dog kan du maksimalt forny eller genlåne materialerne tre gange. Fornyelse af materialer kan tidligst foretages 1 uge før lånetidens udløb.  Visse materialetyper kan ikke fornys, fx kviklån.

Når du fornyr materialerne, betragtes det som et nyt lån. Hvis du fornyr efter lånetidens udløb, tilskrives gebyr.
 

Hvis jeg afleverer materialerne efter lånetidens udløb?

Det er dit ansvar at få afleveret materialerne inden lånetidens udløb. Afleveringskvitteringen er din dokumentation for, at materialerne er afleveret rettidigt.

Hvis du afleverer materialerne efter lånetidens udløb, skal du betale et gebyr for overskridelse af lånetiden. Se gebyroversigten her.

Gebyr påregnes automatisk fra dagen efter den dato, der fremgår af din udlånskvittering og af ”Min konto” på herningbib.dk. Dine lån kan udløse flere gebyrer, hvis:

  • Materialerne har forskellig afleveringsdato
  • Materialerne ikke afleveres samtidigt, selvom de er lånt på samme dato

Vi sender en påmindelse på sms og/eller e-mail to dage før lånetidens udløb og en hjemkaldelse 2 uger efter lånetidens udløb, hvis du har oplyst dit mobilnummer og/eller din e-mailadresse. Hvis ikke du har oplyst e-mailadresse eller mobilnummer, vil du modtage hjemkaldelsen i din digitale postkasse. 

Det er dog stadig dit ansvar at aflevere til tiden, selv om du af en eller anden grund ikke har modtaget påmindelsen eller hjemkaldelsen. Så hold øje med dine lån på herningbib.dk.

Har du problemer med at aflevere i et lokalbiblioteks selvbetjeningstid, skal du hurtigst muligt henvende dig på lokalbiblioteket i den betjente åbningstid eller på Biblioteket i Herning.
 

Hvis jeg mister materialer, jeg har lånt?

Du har ansvaret for de materialer, der bliver lånt på dit sundhedskort. Inden du låner materialerne, skal du derfor kontrollere, om materialet har fejl eller mangler. Du skal erstatte beskadiget og/eller bortkommet materiale til den pris, biblioteket har betalt for materialet tillagt en klargøringspris. 

Hvis den reelle indkøbspris på materialet ikke kan findes, anvender biblioteket standardpriser afhængig af materialetype.

Vær opmærksom på at ved visse materialetyper (f.eks. spillefilm på DVD og computerspil) ligger bibliotekets anskaffelsespris væsentligt over butiksprisen pga. ophavsretsforhold. Prisen kan i visse tilfælde være op til 4.000 kr.pr. materiale.

Af ophavsretlige grunde er det ikke muligt, at du køber et materiale i butikkerne til at erstatte det bortkomne og/eller beskadigede materiale. 

Når lånetiden er overskredet med mere end 4 uger, anser vi materialet for bortkommet og sender dig en regning på erstatningsbeløb og gebyr for det lånte materiale. Afleverer du materialet, skal du kun betale gebyret. Når lånetiden er overskredet med mere end 8 uger, kan de lånte materialer ikke længere afleveres.

Når du har erstattet et materiale, der er beskadiget og/ eller bortkommet, er materialet dit. Biblioteket tilbagebetaler ikke beløb for erstattede materialer. Beskadiget materiale, som du har erstattet, kan du afhente på biblioteket op til 4 uger efter, at du har erstattet det.

Et materiale kan kræves fuldstændigt erstattet, selvom kun en del af materialet er bortkommet eller beskadiget, fx en lydbog, hvor en CD mangler.
 

Hvordan betaler jeg mit mellemværende med biblioteket?

Hvis du har et økonomisk mellemværende med biblioteket, vil det fremgå af ”min konto” på Herningbib.dk. Her finder du også en vejledning i, hvordan du betaler skyldige beløb.

Skyldige beløb opkræves af Herning Kommune. De skal betales via ”Mit betalingsoverblik”. Vær opmærksom på, at der tilskrives rykkergebyr ved manglende rettidig indbetaling.
 

Kan jeg miste retten til at låne?

Hvis du gentagne gange ikke afleverer lånte materialer eller afleverer materialer i beskadiget stand, mister du retten til at låne. Det samme gælder, hvis du skylder over 200 kr. i gebyrer.  Udelukkelse vil blive meddelt dig med 1 uges varsel.  

Ved betaling af alle de skyldige gebyrer får du ret til at låne igen. Vær opmærksom på at betaling af skyldige gebyrer først er gældende, når betalingen er registreret i bibliotekssystemet. Der kan gå op til 2 hverdage efter indbetalingen.
 

Materialer lånt på biblioteker i andre kommuner

Materialer lånt på biblioteker i andre kommuner kan afleveres på Herning Bibliotekerne. Men afleveringen sker på dit ansvar, og du har ansvaret for materialet, indtil det er registreret afleveret på det bibliotek, hvor du har lånt materialet. Herning Bibliotekerne giver ingen kvittering for, at materialet er afleveret på Herning Bibliotekerne.
 

Biblioteket er for alle

Alle skal have en god oplevelse på biblioteket. Derfor forventer vi, at alle respekterer god ro og orden og følger personalets anvisninger. I modsat fald kan man blive bortvist fra biblioteket. Ophold på Herning Bibliotekerne og brug af bibliotekets trådløse netværk er på eget ansvar også i den ubemandede åbningstid. Biblioteket har intet ansvar for det materiale, som brugerne opsøger på eller kopierer fra nettet, og biblioteket har heller ikke erstatningspligt, hvis biblioteksmaterialer forårsager skade på afspilningsudstyr.

Reglementet træder i kraft den 1. marts 2022