Mødelokaler

Hovedbiblioteket i Østergade 8 har to mødelokaler, som kan bookes og lånes.

Bibliotekernes formål er jf. Biblioteksloven at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, og dette formål skal overordnet afspejles i de aktiviteter, der finder sted i mødelokalerne. Der er tale om et mødelokale samt et IT-undervisningslokale, som kan lånes af foreninger, aftenskoler og borgere m.fl. i Herning kommune.

Adgang til mødelokaler for kørestolsbrugere:

Kørestolsbrugere med en stor stol, der skal til møde i Kørner mødelokalerne i den selvbetjente tid om aftenen, skal få udleveret en nøgle (brik) i Aroma.  Nøglen virker til elevatoren op til første sal samt døren mellem gangen og trapperummet foran mødelokalerne - og ned igen. Kørestolsbrugeren skal ikke identificere sig, men man videoovervåges på 1. sal. Nøglen skal afleveres igen i cafeen samme aften. Kørestolsbrugere med en almindelig stol kan benytte den runde elevator.

Kørner 1

 • Er 64 m2 stort.
 • Et it-undervisningslokale med en fast bordopstilling med 18 pc-arbejdspladser.
 • Her er en interaktiv projektor.
 • Lokalet udlånes fortrinsvist til aftenskoler, læringsinstitutioner og foreninger hjemmehørende i Herning Kommune, hvis arrangement har et it- og/eller læringsmæssigt sigte.
 • Også ikke-godkendte foreninger eller andre grupper af borgere kan låne dette lokale, hvis den aktivitet der skal finde sted, har omdrejningspunkt i it-undervisning eller læring.
 • Lokalet kan ikke anvendes til private arrangementer af selskabelig karakter, eller af kommercielle virksomheder.
 • En forening kan ved reservering af lokaler for én sæson normalt ikke få stillet lokaler til rådighed mere end 1 dag om ugen til den samme aktivitet.


Kørner 2

 • Er 64 m2 stort.
 • Indrettet med en fleksibel bord- og stoleopstilling.
 • Her er plads til op til 50 personer, når disse sidder på stolerækker.
 • Her er projektor og lærred.
 • Dette lokale er primært til foredrags- og klubaktiviteter.
 • Lokalet kan ikke anvendes til private arrangementer af selskabelig karakter, eller virksomheder af kommerciel karakter.
 • Dette lokale kan bookes af, også ikke godkendte, foreninger og grupper af borgere, vis arrangementet har et alment, kulturelt eller oplysende sigte.

Som udgangspunkt skal disse arrangementer desuden være åbne, og endvidere må der ikke tages entre.

Hvornår kan lokalerne anvendes?

Lokalerne kan anvendes på de tidspunkter, hvor biblioteket ikke selv anvender dem i tidsrummet mandag-torsdag fra kl. 8.00-21.00 samt fredag-søndag fra kl. 8.00-17.00.
Booking af sæson foregår to gange årligt i juni og december samt ad hoc telefonisk på tlf. 96288804 én gang pr. måned kl. 9.00-9.30 den sidste fredag i måneden.

Det er til enhver tid op til biblioteket at afgøre, hvorvidt en forespørgsel på lån af lokaler falder inden for bibliotekets formål og dermed kan stilles til rådighed.

Personen der booker, skal være fyldt 18 år og er personlig ansvarlig for enhver skade, der under benyttelsen forvoldes på lokaler og inventar.

For at få adgang til mødelokalerne i bibliotekets selvbetjente tid morgen og aften, skal deltagerne i arrangementerne i lokalerne være oprettet som lånere, for at kunne anvende bibliotekets adgangssystem.

Biblioteket opfordrer til, at mad og drikke indtages i Aroma. Den person der booker, er ansvarlig for lokalets stand; det skal afleveres i den stand det blev overtaget i.
I så fald lokalet ikke afleveres som modtaget betaler låner for rengøring af tæpper, m.m. 

Lokalerne lånes med standardudstyr og opstilling. Hvis brugerne ønsker det anderledes, forestår man selv for en ny opstilling.
Der ydes ikke pedel- eller IT-hjælp i lokalerne. Når en forening eller lign. skal anvende IT-udstyret eller selv tilslutte udstyr i Kørner 1, skal vedkomne før arrangementet booke en tid hos bibliotekets "Book IT" og blive instrueret i udstyret. Ønskes der brug af teleslyngeanlæg,skal det angives ved reservation af lokalet.

Lokalerne videoovervåges.

Lokalerne er gratis at låne, og aflysning skal ske senest dagen før arrangementet.
Ved gentagen manglende aflysning, kan man udelukkes fra lån.
 

Vidste du...

At du også kan låne lokaler hos Huset no 7 i Nørregade?

Læs mere her >>

Hvis du vil se, hvad du har lånt, reservere bøger eller redigere din brugerprofil, skal du være logget ind.
Hvis du ikke er oprettet som bruger, kan du oprette dig her, eller du kan blive oprettet på biblioteket.

Søgefelt