Ny bruger - NemID

Herning Bibliotekernes behandling af personoplysninger

I forbindelse med din oprettelse som bruger hos Herning Bibliotekerne samt din fremadrettede brug af Herning Bibliotekernes selvbetjeningsløsninger, herunder selvbetjeningsautomater, herningbib.dk, åbne biblioteker (dvs. benytte biblioteket udenfor betjent åbningstid), PCere og bibliotekets APP ”Biblioteket”, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien personlig identifikation: cpr-nummer og lånerkortnummer, samt i kategorien navne og adresseoplysninger: navn, navn på eventuel værge, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer, e-mailadresse. Endvidere behandler vi personoplysninger om dig i kategorien administration af lån: tilhørsfilial, ferieperiode, interesseperiode, afhentningsfilial, lånte, reserverede og afleverede materialer, dine huskelister, likede materialer i e-biblioteket, mellemværender og betaling af mellemværender, mellemværender sendt til inddrivelse, emails, sms´er og push-beskeder sendt til dig, samt eventuel blokering for lån. Det gør vi for at kunne administrere dine lån og give dig adgang til bibliotekets eRessourcer, sende dig information omkring aflevering og reserveringer, give dig adgang til at benytte biblioteket uden for betjent åbningstid, og styre hvor længe du kan benytte bibliotekets PCere.

Vi har fået navne og adresseoplysninger fra CPR-registret ud fra dit CPR-nummer.

Oplysningerne bliver også anvendt i Herning Kommunes statistiske undersøgelser. En hver offentliggørelse af resultat fra sådanne undersøgelser vil være fuldt anonymiseret.

Når du benytter Herning Bibliotekernes hjemmeside, herningbib.dk, indsamler vi oplysninger om din IP-adresse, samt hvilke sider og funktioner på hjemmesiden, herningbib.dk, du har klikket på. Disse oplysninger opsamles hos Webtrekk og Google Analytics, anonymiseres og benyttes af biblioteket til statistiske undersøgelser. Oplysningerne opsamles også hos Facebook, og bruges i forbindelse med markedsføring.

Når du benytter Herning Bibliotekernes PCere, indsamler vi oplysninger om hvilken PC du er logget på, og hvor længe. Dette gør vi for at sikre at der er ledige PCere til alle vores besøgende.

Når du booker en Gaming-PC, indsamler vi dit oplyste telefonnummer.

Når vi tilmelder dig Herning Bibliotekernes ”Nyheder via sms” indsamler vi oplysninger om dit navn og telefonnummer.

Når du besøger Herning Bibliotekerne bliver du optaget på bibliotekets videoovervågning.

Det er frivilligt om du vil oprette dig som bruger hos Herning Bibliotekerne og benytte dig af bibliotekets tilbud, herunder benytte biblioteket udenfor betjent åbningstid, benytte bibliotekets hjemmeside herningbib.dk, samt låne materialer og benytte bibliotekets eRessourcer. Såfremt du opretter dig som bruger er det er frivilligt om du vil oplyse Herning Bibliotekerne om dit telefonnummer og din email. Såfremt du ikke ønsker at oplyse hverken din email eller dit telefonnummer vil biblioteket ikke være i stand til at kontakte dig i forbindelse med påmindelser om aflevering, afhentning af reserverede materialer, og slettede reserveringer. Eventuelle regninger og saldoopgørelser vil dog blive sendt til din digitale postkasse.

For at blive oprettet bedes du henvende dig i den betjente åbningstid på et af kommunens biblioteker. Du skal medbringe dit sundhedskort samt billedlegitimation, hvis du er fyldt 14 år. Ved oprettelsen vælger du en personlig pinkode på 4 cifre. Du skal benytte pinkoden ved udlån, reservering, fornyelse, og når du logger ind på bibliotekets digitale tilbud hjemmefra.

Du kan oprette dig selv som bruger ved Herning Bibliotekerne via NemID. Du skal være fyldt 18 år og godkende, at du har læst bibliotekets reglement og takster.

Det er også frivilligt om du vil oprette huskelister via Herning Bibliotekernes hjemmeside herningbib.dk eller like materialer i e-biblioteket. Biblioteket vil gerne give dig personaliserede anbefalinger af materialer, når du logger ind på Herning Bibliotekernes, herningbib.dk. Såfremt du ikke ønsker at oprette huskelister eller like materialer i e-biblioteket, vil de anbefalinger vi giver dig, ikke være personaliserede, men i stedet være generelle anbefalinger fra biblioteket.

Vores behandling af personoplysninger er lovhjemlet i Lovbekendtgørelse 100 af 30.1.2013.

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører.

Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

Visse personoplysninger bliver automatisk slettet efter 30 dage. Det gælder oplysninger om afleverede materialer, betalte gebyrer, indholdet af beskeder sendt til dig og dine besøg på bibliotekerne uden for betjent åbningstid. Oplysninger om betalt erstatning slettet efter ét år, og oplysninger om betalt gebyr slettes efter 30 dage.

Oplysninger omkring betaling af mellemværender, herunder mellemværender sendt til inkasso, vil i henhold til Bogføringsloven blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor mellemværendet eller regningen er betalt.

Oplysninger omkring hvilke af bibliotekets PCere, som du har været logget på, slettes indenfor 24 timer.

Oplysninger om dit telefonnummer i forbindelse med booking af en gaming-pc, slettes efter 1 måned.

Optagelser af dig i bibliotekets videoovervågning slettes efter 14 dage.

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.

Den dataansvarlige er Herning Bibliotekerne, som kan kontaktes på telefon 96288800 eller biblioteket@herning.dk.

Vi har, som alle offentlige myndigheder, også en DPO (Data Protection Officer), også kaldet for en databeskyttelsesrådgiver. DPO'en holder øje med, om vi som kommune håndterer persondata lovligt og sikkert. Hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data, kan du kontakte vores DPO, eller Datatilsynet.