Bæredygtighed i Herning Kommune

Af ani
24.02.22

Herning Kommune har fokus på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Læs mere om Bæredygtighed i kommuneplanen for Herning her

Bæredygtig Herning

I Herning Kommunes budgetforlig for 2019 fremgik det, at der i kommunen skulle været et intensiveret fokus på Verdensmålene. Det førte til, at foreningen Bæredygtig Herning blev oprettet med stiftende generalforsamling i august 2020.

Intentionen med stiftelsen af foreningen, som en medlemsorganisation, var og er at etablere et stærkt forum for at skabe bæredygtig vækst og udvikling gennem partnerskaber mellem kommunens forskellige aktører. Så de 17 verdensmål og bæredygtig kommer helt ind i hjerterne i Herning.

Læs mere om Bæredygtig Herning her.

Affaldssortering i Herning Kommune

I Herning Kommune skal du sortere affald fra din husholdning for at minimere mængden af affald i forbrændingen.

Det er vigtigt, at du sorterer affald der kommer fra din husstand.

Læs mere om hvordan du affaldssorterer

Naturen i Herning Kommune

Naturen i Herning Kommune er varieret med forskellige naturtyper og mange arter, og er en værdifuld ressource for borgere, erhverv og foreningsliv.

Herning Kommune deltager i projektet ”Danmarks vildeste kommune”.

Få mere viden om projektet og naturen i Herning Kommune her.

17 Byer, 17 Kunstværker, 17 Verdensmål

Herning Kommune har fået verdensmålsgavlkunstværker.

I Verdensmålsgavlene skaber 17 professionelle kunstnere 17 kunstværker i 17 forskellige byer til FN’s 17 Verdensmål.

17 byer i ni jyske kommuner er involveret i etableringen af den nye internationale kunstattraktion ’Verdensmålsgavlene’ sammen med lokale ildsjæle, lokalråd, kulturelle foreninger, kulturinstitutioner og kunstnere, der har fokus på bæredygtighed og fællesskab.

Konkret handler det om at skabe 17 nye internationale kunstværker – hvert værk har fokus på ét af FN’s 17 verdensmål, der har betydning for den enkelte by.
De 17 værker bliver opført i 17 forskellige kunstarter. De 17 gavlværker bliver præsenteret over 17 uger i 2022.

Læs mere om de 17 gavle her

Og konkret om de fire gavlkunstværker i Herning kommune.