Ancestry Library

Ancestry Library

Omfattende amerikansk slægtsforskningsdatabase.

Genealogisk database målrettet biblioteksbrugere med ca. 4 milliarder navne i mere end 4000 samlinger/databaser. 

Adgang
Via login hjemmefra

Omfatter oplysninger fra amerikanske folketællinger, militære kilder, retslige dokumenter, kirkebøger, immigrationslister m.m. samt lignende kilder fra England og enkelte andre europæiske lande.

Du kan også søge på danske navne.