Ancestry Library

Adgang
Via login hjemmefra
Omfattende amerikansk slægtsforskningsdatabase.

Genealogisk database målrettet biblioteksbrugere med ca. 4 milliarder navne i mere end 4000 samlinger/databaser. Omfatter oplysninger fra amerikanske folketællinger, militære kilder, retslige dokumenter, kirkebøger, immigrationslister m.m. samt lignende kilder fra England og enkelte andre europæiske lande

Du kan også søge på danske navne.