Ancestry Library

Adgang
Via login hjemmefra
Omfattende amerikansk slægtsforskningsdatabase.

Genealogisk database målrettet biblioteksbrugere med ca. 4 milliarder navne i mere end 4000 samlinger/databaser. Omfatter oplysninger fra amerikanske folketællinger, militære kilder, retslige dokumenter, kirkebøger, immigrationslister m.m. samt lignende kilder fra England og enkelte andre europæiske lande

Du kan også søge på danske navne.

Bemærk at der er midlertidig fjernadgang, som stilles til rådighed af ProQuest og Ancestry indtil videre frem til 31.7 2021