Om Børnefolkemødet

Vand er i høj grad et samfundsaktuelt tema, både til vands og på land. På nationalt plan har 2023 været det mest regnfulde år nogensinde målt i Danmark. På verdensplan ødelægger oversvømmelse eller tørke i visse områder livsgrundlaget for millioner af mennesker. Overalt i verden er vi optagede af at sikre eller forbedre adgang til rent drikkevand og ordentlige sanitære forhold. Både livet i de store verdenshave og i vores små lokale åer og søer påvirker vores livsbetingelser – og vores trivsel.

Med de forskellige workshops og aktiviteter til Børnefolkemødet 2024 ønsker vi at inspirere de deltagende, specielt børnene og de unge, til at tænke på, hvad vi selv aktivt kan gøre for at bidrage til forbedringer. 

Samtidig vil vi også med inspirerende oplægsholdere og formidlere pege på alle de positive tiltag, der allerede er sat i værk for at forbedre og imødekomme udfordringerne. Blandt andet fordi vi mennesker er i stand til at tænke innovativt og løsningsorienteret.

Det har vi fokus på, fordi vi gerne vil opmuntre til optimisme og tro på fremtiden i en verden, hvor katastrofeoverskrifter sælger bedre end positive nyheder: Nok er vi ikke i mål med alle verdensmål og delmål: Men vi er godt på vej! 

Lokationerne til årets program spreder sig mere ud end tidligere, da årets tema i høj grad lægger op til udeaktiviteter – og derudover har vi i år været så privilegerede at få virksomheder til at byde ind med spændende virksomhedsbesøg. Så glæd jer til rammer, der udover Biblioteket i Herning, Huset No7 og Fermaten også byder på Lillelund Engpark, Det Blå Rum, Løvbakkerne, Knudmosen, besøg hos Herning Vand, FREA Solutions og meget andet. For folkeskoler vil det være muligt at søge om transport, hvis afstanden overstiger en vis distance (se mere under Transport). 

Tag et kig i programmet og tilmeld jer lige netop de aktiviteter, som I finder interessante. 

Vi håber meget på, at I og jeres klasser vil være med til nogle fantastiske dage i verdensmålenes tegn!

Johs. Poulsen
Formand, Kultur- og Fritidsudvalget
Herning Kommune

Børnefolkemødet 2024 er støttet af Spar Nord Fonden, Nordea Fonden og Statens Kunstfond