Tema 2024

Vand

Efter et 2023, der viste sig at være det varmeste år nogensinde målt på hele kloden – og i Danmark det vådeste – har vi besluttet at sætte vand på dagsordenen til dette års børnefolkemøde. 

To af vores verdensmål retter sig specifikt mod vand, nemlig verdensmål nr. 6 ”Rent vand og sanitet” og verdensmål nr. 14 ”Livet i havet”. 

Vi har besluttet, at en fast del af Børnefolkemødet fra i år vil være at medtage et trivselsspor – uanset hvilke verdensmål, vi ellers har i fokus.

Børnefolkemødets aktiviteter og tilbud vil relatere til det overordnede tema på vidt forskellig vis. Vi har bedt de enkelte aktører byde ind med aktiviteter, der kan høre til under ét eller flere af følgende spor:

  1. Rent vand og sanitet – lokalt, nationalt og globalt 
  2. Livet i å, sø, hav og mose
  3. Trivsel – vand og mental sundhed

1. Rent vand og sanitet – lokalt, nationalt og globalt

Verdensmål 6 siger, at alle mennesker i verden skal have lige adgang til drikkevand, sanitet og hygiejne, hvilke også indebærer ordentlige toiletforhold og kloakering. 

I verden er der stadig tre milliarder mennesker, som ikke kan vaske deres hænder i hjemmet, og der er over en milliard mennesker, som fra dag til dag er usikre på, om de kan få rent vand at drikke.

I Danmark bekymrer vi os i det daglige ikke om mangel på rent vand, da vi generelt har stabil og lige adgang til rent drikkevand. I en dansk kontekst handler målet derfor især om kvaliteten af drikkevandet med fokus på at forhindre forurening af grundvandet. De fleste steder er grundvandet af god kvalitet, men tidligere tiders sprøjtegifte truer drikkevandet. 

I dette spor vil vi have vægt på aktiviteter og workshops, som giver børn og unge viden om og forståelse for vores grundvand og beskyttelse af dette, både lokalt i Herning og på globalt plan.

Vi vil i samarbejde med kommunens erhvervsplaymaker blandt andet udbyde forløb med lokale virksomheder, hvor eleverne kan prøve kræfter med innovative forløb og hjælpe virksomhederne med løsninger på aktuelle problemstillinger omkring eksempelvis vandforbrug og rensning af vand. 

På det globale plan handler det om at få et indblik i, hvilket ansvar og hvilken betydning et land som Danmark – og en generel innovativ tankegang – kan have i forhold til at støtte også udviklingslandes håndtering af vand og sanitet.

2. Livet i å, sø, hav og mose

Både verdensmål 6 og 14 taler ind i dette spor: Delmål 6.6 handler om at beskytte og genoprette økosystemer i og omkring vand. Det betyder, at vi skal have et særligt fokus på økosystemer, der har betydning for vandet, fx skove, vådområder, floder, søer og kilder til grundvand.

Verdensmål 14 handler om at forbedre og beskytte livet i verdens have. 

I dag bliver en tredjedel af verdens fiskebestande overfisket, plastikforureningen er tidoblet siden 1980, og to tredjedele af havet er væsentligt forandret på grund af mennesker. Omkring 40 % af verdens have er i dag stærkt belastede af blandt andet forurening, overfiskning og ødelæggelse af rev og andre levesteder for fisk og andre dyr langs kysterne. 

Der er heldigvis fremgang på grund af internationale aftaler og håndhævelse af fiskekvoter, og dette har allerede medført, at eksempelvis flere arter af blandt andet hvaler og havskildpadder er blevet reddet på stregen fra at uddø. 

Også i Danmark er havmiljøet presset. Det skyldes blandt andet mange år med hårdhændede fiskerimetoder, som har ødelagt havbunden, samt forurening med plastik og andre stoffer. Dog er der også sket sejre for det danske havmiljø i de seneste år. Siden 1989 er andelen af forurenende stoffer i havet faldet med 75 procent, iltsvindet har været støt faldende de sidste 30 år, og når vi bader, kan vi glæde os over badevand i verdensklasse.

I dette spor vil vi have fokus på kvaliteten af vand både i verdenshavene og i vores lokale søer og åer – og vi vil have fokus på, hvad betydningen af forurening i verdenshavene har for os, selv om havet måske kan virke langt væk, når vi befinder os i Midtjylland. De udbudte workshops i dette spor vil være løsningsorienterede med fokus på den positive udvikling samt elevernes egne innovative ideer.

3. Trivsel – vand og mental sundhed

Børnefolkemødets sidste tematiske spor sætter fokus på trivsel, og her spiller vand en stor rolle! I dette spor stiller vi skarpt på, hvad vand betyder for vores sundhed, velvære og trivsel. 

Delmål 3.4 handler om fremme af mental sundhed og velvære, og vi vil med aktiviteterne i dette spor sætte fokus på, hvordan vand på forskellig vis kan bidrage til mental trivsel og velvære. Det kan for eksempel være at skabe kunst af isblokke – eller at skabe et stort fællesværk med vand som inspiration. Det kan være mindfulness i naturen tæt ved vand, eller det kan være et oplæg med fokus på vands betydning for vores trivsel og sundhed. 

Nogle af aktiviteterne i dette spor har hovedsageligt fokus på trivsel, og temaet ”vand” spiller ikke en afgørende rolle. Det gælder blandt andet teaterstykket ”Klovnen der bare ikke var særlig sjov” til indskolingseleverne, Christian Hjortkjærs foredrag ”Utilstrækkelig” til udskolingseleverne og headspace Hernings workshops til mellemtrin og udskoling. 

Børnefolkemødet 2024 er støttet af Spar Nord Fonden, Nordea Fonden og Statens Kunstfond